Skip to content Skip to navigation

Zaključci 4. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike Varaždin održane 21. siječnja 2021.