Skip to content Skip to navigation

Zaključci 11. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike Varaždin održane 24. rujna 2020.

Kreirano: 23.10.2020
Vrsta dokumenta: 
Zaključak
Kategorija dokumenta: 
Fakultetsko vijeće