Skip to content Skip to navigation

Registar priznavanja predmeta za prijelaz sa preddiplomskog sveučilišnog studija IPS (v1.2) na preddiplomski stručni studij PITUP (v1.2)