Skip to content Skip to navigation

Odluka o načinu izvođenja nastave predmeta I. i II. godine preddiplomskog stručnog studija PITUP (v1.2) u ak. god. 2022./2023.