Skip to content Skip to navigation

Instruktivni pokazatelji koji služe kao preporuka članovima povjerenstva, odnosno Fakultetskom vijeću prilikom donošenja odluka o izboru na radno mjesto u znanstveno nastavnom zvanju docenta