Skip to content Skip to navigation

Dnevni red 5. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike

Dnevni red 5. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike održane 20. veljače 2020. godine

Kreirano: 21.02.2020
Vrsta dokumenta: 
Dnevni red
Kategorija dokumenta: 
FOI, Fakultetsko vijeće