Skip to content Skip to navigation

Dnevni red 3. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike

Dnevni red 3. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike održane 17. prosinca 2019. godine

Kreirano: 21.02.2020
Vrsta dokumenta: 
Dnevni red
Kategorija dokumenta: 
FOI, Fakultetsko vijeće