Skip to content Skip to navigation

Tena Jagačić

Tena Jagačić, mag. oec.
Asistentica
Odjel:
Katedra za organizaciju
 
+385 42 390837
 
FOI 1
Istočno krilo, 2. kat
Kabinet
Broj prostorije: 75