Skip to content Skip to navigation

Tena Jagačić

Tena Jagačić, mag. oec.
Projektna asistentica
Odjel:
Katedra za organizaciju
 
+385 42 390852
 
FOI 1
Južno krilo, 3. kat
Kabinet
Broj prostorije: 94