Skip to content Skip to navigation

Sandro Gerić

Dr. sc. Sandro Gerić
Vanjski suradnik
Odjel:
Katedra za razvoj informacijskih sustava - Vanjski suradnik
Katedra za gospodarstvo - Vanjski suradnik
 
+385 42 390837
 
FOI 1
Istočno krilo, 2. kat
Kabinet
Broj prostorije: 75

Dodatne informacije

Životopis

Sandro Gerić rođen je 18.08.1980. godine u Varaždinu. Nakon završene Gimnazije u Varaždinu (prirodoslovno-matematički smjer) 1998. godine upisao je redovan studij, smjer informacijski sustavi na Fakultetu organizacije i informatike. Tijekom studiranja na Fakultetu organizacije i informatike više puta je nagrađivan kao najbolji student u generaciji. 
 
Diplomirao je u rujnu 2002. godine na temu diplomskog rada "Virtualne organizacije". Nakon što je diplomirao uključio se u rad na nekoliko projekata pod vodstvom prof. dr. sc. Božidara Kličeka vezanih uz područje sustava temeljenih na znanju i inteligentnih organizacija (projekti ERIS i Eurotourism Ulixes - Intelligent Tourist Organization).

Od svibnja 2003. do 2005. godine zaposlen je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu kao stručni suradnik na projektu E!2584 Eurotourism Ulixes - Intelligent Tourist Organization te kao stručni suradnik u nastavi održava vježbe iz kolegija Sustavi temeljeni na znanju na Katedri za razvoj informacijskih sustava. Od 2005. zaposlen je u statusu znanstvenog novaka/ asistenta.

Završio je poslijediplomski znanstveni studij "Informacijske znanosti" na Fakultetu organizacije i informatike, te magistrirao 2006. godine s temom "Model odabira mjera zaštite informacijskog sustava pomoću ekspertnog sustava" (prof. dr. sc. Željko Hutinski - mentor). 

Doktorirao je na Fakultetu organizacije i informatike 2009. godine s temom doktorske disertacije "Razvoj metrika za utvrđivanje razine primjenjivosti servisno-orijentiranih arhitektura pomoću modela organizacijske zrelosti" (prof. dr. sc. Neven Vrček - mentor). U travnju 2011. godine, odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti. Odlukom Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu u rujnu 2011. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U srpnju 2017. godine, odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti. Odlukom Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu u rujnu 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Izvodi nastavu iz kolegija iz domene elektroničkog i mobilnog poslovanja, upravljanja odnosima s klijentima i sigurnosti informacijskih sustava. Autor je više znanstvenih i stručnih radova. Praktično informatičko obrazovanje nadopunjavao je nizom seminara i radionica.

Član je međunarodnog uređivačkog odbora IBIMA Publishing (IBIMA Publishing International Editorial Board) i  znanstvenog odbora Međunarodnog doktorskog seminara (International Doctoral Seminar) te član programskog odbora IBIMA konferencija  i recenzent za međunarodne skupove MIPRO, CECIIS (IIS), IBIMA te časopise The Journal of Enterprise Resource Planning Studies i JIOS. Od 2012. godine urednik je sekcije u časopisu CIT. Journal of Computing and Information Technology (cit.srce.unizg.hr/). Član je programskog odbora časopisa Social Technologies. Član je Computer Security Institute organizacije.

Dobitnik je nagrade Fakulteta organizacije i informatike za mladog znanstvenika - za izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji  2011. godine
 
Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom u govoru i pismu. 


Formalno obrazovanje...

 • 2009. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i informatologije (obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Razvoj metrika za utvrđivanje razine primjenjivosti servisno-orijentiranih arhitektura pomoću modela organizacijske zrelosti  24.03.2009.)
 • 2006. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i informatologije (obranio je magistarski rad pod naslovom Model odabira mjera zaštite informacijskog sustava pomoću ekspertnog sustava 13.03.2006.)
 • 1998 - 2002. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Diplomirani informatičar (obranio diplomski rad pod naslovom Virtualne organizacije 22.09.2002.)

Znanstveno-nastavno napredovanje...

 • izvanredni profesor (2017)
 • docent (2011)
 • viši asistent (2009)
 • asistent (2005)
 • stručni suradnik (2003)

Nastavna aktivnost...

U razdoblju od 2003. godine do danas sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskim, diplomskim, specijalističkim poslijediplomskim i doktorskom studiju Fakulteta organizacije i informatike, te specijalističkom poslijediplomskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nositelj je na sljedećim kolegijima:

 • Upravljanje odnosima s klijentima     (PDS)     
 • Elektroničko poslovanje              (PDS)
 • Upravljanje odnosima s kupcima          (PDS)   
 • Elektroničko i mobilno poslovanje                   (DS)      
 • Sigurnost informacijskih sustava                       (DS) 
 • Sigurnost u elektroničkom poslovanju   (SPDS)
 • Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava            (SPDS)
 • Upravljanje rizicima u informacijskoj sigurnosti (SPDS)
 • Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava            (SPDS)
 • Odabrana poglavlja iz sigurnosti informacijskih sustava (doktorski studij)
 • Informacijsko-komunikcijska tehnologija u javnoj upravi (Pravni fakultet)

 


Usavršavanje - radionice, seminari...

 • Studijski boravak na Mykolos Romeris University (Vilnius, Litva, 20. - 28.09.2016.)
 • Studijski boravak na Mykolos Romeris University (Vilnius, Litva, 21. - 26.09.2015.)
 • Studijski boravak na Mykolos Romeris University (Vilnius, Litva, 20. - 25.11.2014.)
 • Studijski boravak na Mykolos Romeris University (Vilnius, Litva, 10. - 15.09.2014.)
 • Studijski boravak na Mykolos Romeris University (Vilnius, Litva, 14. - 17.04.2014.)
 • Studijski posjet London Metropolitan University (London, UK, ožujak 2014.)
 • Studijski boravak na Mykolo Romero Universitie (Vilnius, Litva, 05. - 15.10.2013.)
 • Pozvano predavanje na temu "Privacy Issues in Cloud Environment - CRM and Data Privacy Case", London Metropolitan University (London, UK, 03.07.2013)
 • Studijski boravak na London Metropolitan University (London, UK, 01. - 05.07.2013)
 • Studijski boravak na University of Cambridge, Faculty of Computer Science and Technology, Computer Laboratory, Computer Security Group (srpanj, 2013.)
 • Radionica "Promoting quality culture in higher education institutions - Training for quality managers", organizatori EUA & ENQA & Universitat Duisburg Esses & Universidade de Lisboa & Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 22-24.05.2013.
 • Akademski seminar "Izvrsnost u obrazovanju: pokretač istraživanja i inovacija" (Excellence in Education - Motor for Research and Innovations) u organizaciji Veleposlanstva Izraela i Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb, 18.04.2013.
 • Mentorska radionica (Supervisor training by dr. Lucas Zinner, Uni. of Vienna), Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 02-03.'04.2013.
 • Konferencija "Glava u oblacima" - cloud computing rješenja i infrastruktura startup kompanija i akademske zajednice, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 23.01.2013.
 • Studijski boravak na Mykolo Romero Universitie (Vilnius, Litva, 13. - 29.10.2012)
 • Panel diskusija i radionica Hrvatska stručne skupine za Bolonjski proces "Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i obrazovanje temeljeno na ishodima učenja", Sveučilište u Zagrebu - Rektorat, Zagreb, 17.05.2012.
 • Studijski boravak na Mykolo Romero Universitie (Vilnius, Litva, 15. - 21.11.2011)
 • Radionica "Development of Concept Notes", SIIF, Zagreb, 27.09.2011.
 • Radionica "Collaboration of Research and Industry" SIIF, Zagreb, 13.09.2011.
 • Studijski boravak na Mykolo Romero Universite (Vilnius, LItva) u sklopu ERASMUS razmjene nastavnika uz održana predavanja na temu Supporting e-Business/ e-Government using modern Information systems Architectures (Vilnius, Litva, 27.03 - 01.04.2011)
 • Radionica projekta "EBiz4All" (E-Business for All) "Kako pokrenuti e-poslovanje u vlastitoj organizaciji?", ZIH & EBiz4All, Zagreb, 15.04.2010. 
 • Nacionalna stručna radionica o sveobuhvatnom pristupu cyber sigurnosti, MVPEI & OSCE, Zagreb, 23. - 24.11.2009.
 • Tečaj "IBM SOA Design and Technology", SRCE & IBM, Zagreb, 24 - 28.02.2009.
 • Radionica "Kompetencije studenata i zapošljivost" u okviru projekta INTEROUTCOMES, FOI Varaždin, 29/30.01.2009. 
 • Radionica "Ishodi učenja u interdisciplinarnim studijskim programima" u okviru projekta INTEROUTCOMES, FER Zagreb, 07.07.2008.
 • Studijski boravak na Sveučilištu Saarland (Saarland University - European Research and Project Office EURICE, Saarbrucken, Njemačka) u okviru mobility aktivnosti TEMPUS projekta Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia (IPC), svibanj 2008.
 • SyBase PowerDesigner Day 2008, Zagreb, 08.05.2008.
 • Radionica "Ishodi učenja" u okviru projekta INTEROUTCOMES, FOI Varaždin, 22.02.2008.
 • Studijski boravak na Sveučilištu Žilina (Žilinska univerzita, Slovakia) u okviru mobility aktivnosti TEMPUS projekta Courses for Institution Building in Croatia - eGovernment (eGovCro), ožujak, 2007.
 • Seminar "Business Objects", Alfatec Group Zagreb, FOI Varaždin, veljača 2007.
 • Oracle SOA Developer Day, Zagreb, 20.02.2007.
 • Radionica "Upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju" Referalnog centra za kvalitetu, FOI Varaždin, veljača 2007.
 • Radionica "Prijava projekata u 7. okvirnom programu", Koločep, rujan, 2006.
 • Radionica SyBase - Modeling, BPM Introduction, Workspace, FER, Zagreb, rujan, 2006.
 • Radionica o doktorskim studijima, Tomislavov dom Sljeme, Zagreb, rujan, 2006. 
 • Radionica CREDIT Croatian and BiH Educational Institutions Training Internationalisation and Quality Assurance projekta Tempus UM_JEP-18094-2003 Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia (BOPROCRO), Split, 21.06.2006. 
 • Konferencija ETRICS 2006, Freiburg, Njemačka, lipanj, 2006.
 • Studijski boravak na Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Institut fur Informatik und Gesellschaft, Freiburg, Njemačka, lipanj, 2006.
 • Sybase seminar, Rovinj, svibanj, 2006.
 • Radionica "Izrada on-line tečaja pomoću alata WebCT", CARNetov edukacijski centar Edupoint, Varaždin, veljača, 2005.
 • 14-dnevni seminar "Teaching and Learning Skills", organiziran u okviru Tempus projekta C006A04 SCM 2004 Teaching and Language Skills - TEALS, koordinatorice prof.dr.sc Blaženke Divjak, Exeter, UK, rujan, 2004.
 • Radionica "Prijavljivanje međunarodnih projekata", MIPRO 2004.
 • Radionica "Principi prezentacijske komunikacije i korištenje suvremenih prezentacijskih tehnologija", CARNetov edukacijski centar Edupoint, Varaždin, veljača, 2004.

Područja interesa

 • Suvremene arhitekture informacijskih sustava
 • Elektroničko poslovanje
 • Sigurnost informacijskih sustava
 • Upravljanje odnosima s klijentima (CRM)

Projekti, dužnosti, povjerenstva... 

 • projekt "Internet stvari - okvir interoperabilnosti" financiran od Hrvatske zaklade za znanost (2015. - 2019)
 • član Povjerenstva za e-učenje i internetske servise Sveučilišta u Zagrebu (2015 - )
 • član programskog odbora časopisa Social Technologies (2015. - )
 • predsjednik Povjerenstva za odabir kandidata za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u sklopu Erasmus+ programa, FOI (2015.)
 • član Povjerenstva za odabir kandidata za dodjelu "Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary Cluba Varaždin za 2015. godinu" (2015.) 
 • član Povjerenstva za znanstveni rad studenata Fakulteta organizacije i informatike 2015. (2015.)
 • član Povjerenstva za reviziju nastavnog plana i programa studijskog smjera "Primjena informcijske tehnologije u poslovanju (PITUP)", FOI (2014. - )
 • član Povjerenstva za reviziju nastavnog plana i programa preddiplomskog studija Informacijski i poslovni sustavi, FOI (2013. - )
 • član Povjerenstva za znanstveni rad studenata Fakulteta organizacije i informatike 2014. (2014.)
 • član upravljačkog odbora međunarodnog konzorcija SOCTECH - Knowledge Consortium Social Technologies for Smart and Inclusive Society (travanj 2014 - )
 • međunarodni projekt Knowledge Consortium Social Technologies for Smart and Inclusive Society (University of Bologna, University of Zagreb Faculty of Organization and Informatics, Josai University Tokyo, Middlesex University London, Huazhong University of Science and Technology China, Dongseo University Korea, Mykolas Romeris University) (travanj 2014 - )
 • pročelnik Katedre za razvoj informacijskih sustava (rujan 2013 - listopad 2015.)
 • predsjednik Povjerenstva za kvalitetu Fakulteta organizacije i informatike (2013 - danas)
 • član Povjerenstva za znanstveni rad studenata Fakulteta organizacije i informatike 2013. (2013.)
 • član međunarodnog znanstvenog odbora International Doctoral Seminar 2013. (2013.)
 • član Povjerenstva za odabir kandidata za dodjelu "Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary Cluba Varaždin za 2012. godinu" (2013.)
 • Predsjednik Povjerenstva za provođenje sveučilišne studentske ankete ak. godine 2012/13. (2012/13.)
 • član Povjerenstva za kvalitetu Fakulteta organizacije i informatike (zamjenik predsjednika Povjerenstva) (2012. - lipanj 2013.)
 • gostujući profesor na Mykolas Romeris University (Vilnius, Litva), izvodi nastavu iz kolegija "Finance and Business Information Systems" (ak. godina 2012/13.) (2012. - danas)
 • član je međunarodnog uređivačkog odbora IBIMA Publishing (IBIMA Publishing International Editorial Board) (2012. - danas)
 • ECTS koordinator Fakulteta organizacije i informatike (rujan 2011 - studeni 2015)
 • član Povjerenstva za odabir kandidata za dodjelu "Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary Cluba Varaždin za 2011. godinu" (2012.)
 • član Ocjenjivačkog suda Sveučilišta u Zagrebu za ocjenu prijavljenih kolegija na Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij u ak. god. 2011./2012. na Sveučilištu u Zagrebu (2012)
 • član Povjerentsva za odabir kandidata za razmjenu u okviru ERASMUS natječaja za ak. godinu 2012/2013. (2012.)
 • član Povjerenstva za evaluaciju studentskih radova za dodjelu Rektorove nagrade za ak. godinu 2011/2012. (2012.)
 • projekt "Internationalization of Public Administration Field Studies" (Mykolo Romero Universitie, Vilnius, Litva, 2011)
 • projekt "Istraživanje generičkog procesnog modela tvrtke, identifikacija priključnih točaka za elektroničko poslovanje te tehničke i funkcionalne specifikacije e-Modula za njihovu implementaciju"(dio Funkcionalne i tehničke specifiakcije e-Modula e-Narudžba) (2009., MinGoRP) edocument.foi.hr
 • projekt "Ishodi učenja u interdisiplinarnim studijskim programima - INTEROUTCOMES" (tajnik projekta, 2008. - 2009.) - voditelj prof. dr. sc. Blaženka Divjak
 • projekt MZOS-a "Informacijska infrastruktura i interoperabilnost" (2007. - 2013.) - voditelj prof. dr. sc. Neven Vrček
 • projekt MZOS-a "Razvoj cjelovitog sustava sigurnosti informaciskog sustava" (2007. - 2013.) - voditelj prof. dr. sc. Željko Hutinski
 • projekt TEMPUS "Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia" (IPC) (2007. - 2009.) - koordinator prof. dr. sc. Blaženka Divjak
 • projekt TEMPUS Courses for Institution Building in Croatia - eGovernment (eGovCro) (2006. - 2008.) - koordinator prof. dr. sc. Neven Vrček
 • projekt Referalni centar za upravljanje kvalitetom u institucijama visokog školstva (tajnik projekta, 2005. - 2006.) - voditelj prof. dr. sc. Neven Vrček
 • projekt MZOS-a "Inteligentne organizacije" (2005. - 2007. ) - voditelj prof. dr. sc. Božidar Kliček
 • stručni suradnik na projektu E!2584 EUROTOURISM ULIXES - INTELLIGENT TOURIST ORGANISATION (2002. - 2005.) - voditelj prof. dr. sc. Božidar Kliček

Konferencije, seminari i radionice

 • 2nd International Multidisciplinary Conference on Computer and Energy Science - SpliTech 2017, Split, srpanj 2017.
 • Održano pozvano predavanje na temu  "Social Innovations - Do we really have them?", SOCIAL TECHNOLOGIES FOR SMART AND INCLUSIVE SOCIETY, 2016 (Vilnius, Litva, rujan 2016.)
 • International Academic Conference Social Technologies 2015. (Vilnius, Litva, 22-25.09.2015.)
 • Održano pozvano predavanje na temu "Internet of Things - Security Aspects", International Conference Social Technologies 2014, Development of Social Technologies in the Complex World, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, 2014
 • "CECIIS 2014", chair sekcije Economics and Information Systems, Varaždin, Hrvatska, 2014
 • International Academic Conference Social Technologies '13, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, 2013
 • Održano pozvano predavanje na temu "Privacy Issues in Cloud Environment - CRM and Data Privacy Case", London Metropolitan University (London, UK, 03.07.2013)
 • "International Doctoral Seminar" IDS 2013, Dubrovnik, Hrvatska, 2013
 • "SOCIN 2012" 1st International Interdisciplinary Conference on Social Innovations, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, 2012 
 • "MIPRO 2012", Opatija, Hrvatska + voditelj sekcije ISS (Information System Security)
 • International Academic Conference Social Technologies 2011: ICT for Social Transformations, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, 2011 
 • "ITI 2011", Dubrovnik-Cavtat, Hrvatska
 • "CASE 23" 2011, Zagreb, Hrvatska
 • Održano pozvano predavanje na temu Supporting e-Business/ e-Government using modern Information systems Architectures (Vilnius, Litva, 01.04.2011)
 • "ITI 2010", Dubrovnik-Cavtat, Hrvatska
 • "CASE 22" 2010, Zagreb, Hrvatska
 • "MIPRO 2010", Opatija, Hrvatska
 • "ITI 2009", Dubrovnik-Cavtat, Hrvatska
 • "CASE 21" 2009, Opatija, Hrvatska
 • "CASE 20" 2008, Opatija, Hrvatska
 • International Doctoral Seminar, Smolenice Slovakia (Slovak University of Technology, Trnava), 19. - 20.05.2008.
 • Član programskog odbora IBIMA konferencije (10th IBIMA Conference - Innovation and Knowledge Management in Business Globalizationm Kuala Lumpur, Malaysia)
 • "Znanje za trajnostni razvoj" 2008, Portorož, Slovenija
 • "IBIMA" 2008, Marrakech, Morocco
 • "IIS" 2007, Varaždin, Hrvatska 
 • "MIPRO" 2007, Opatija, Hrvatska
 • "IIS" 2006, Varaždin, Hrvatska
 • "CASE 18" 2006, Opatija, Hrvatska
 • "STIQE" 2006, Maribor, Slovenija
 • "MIPRO" 2006, Opatija, Hrvatska
 • "MIPRO" 2005, Opatija, Hrvatska

Objavljenje knjige, poglavlja... 

 1. Gerić, S., Vrček, . (urednik) et al,  Infrastruktura elektroničkog poslovanja, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2016. (knjiga - sveučilišni udžbenik)
 2. Barbir, Saša; Bosilj, Neven; Dobrinić, Damir (ur.); Gerić, Sandro; Gregurec, Iva; Hutinski, Željko; Kirinić, Valentina; Mandić, Miroslav; Mekovec, Renata; Miličić, Miroslav; Rabuzin, Kornelije; Tomičić, Igor; Vranešević, Tihomir "Marketing i baze podataka", Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2011. (knjiga - fakultetski udžbenik) (knjiga dostupna na poveznici)
 3. Poglavlje "Upravljanje odnosima s klijentima - CRM" u knjizi "Marketing i baze podataka" urednika D. Dobrinića, Redak d.o.o. 2011
 4. Brumec, Josip; Gerić, Sandro; Magdalenić, Ivan; Picek, Ruben; Pihir, Igor; Vrček, Neven; Stapić, Zlatko; Strahonja, Vjeran; Šmaguc, Željko; Istraživanje generičkog procesnog modela tvrtke, identifikacija priključnih točaka za elektroničko poslovanje te tehničke i funkcionalne specifikacije e-Modula za njihovu implementaciju, Studija za potrebe Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Varaždin, 2009 (elaborat)
 5. Poglavlje "Alati za upravljanje projektima" u knjizi "Projekti u znanosti i razvoju - Europski programi" urednice B. Divjak, TIVA & FOI, Varaždin, 2009.
 6.  Tehnički urednik knjige "Ishodi učenja u visokom školstvu" urednice B. Divjak, TIVA Varaždin, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2008.
 7. Poglavlje Implementacija ISO9000 standarda u institucijama visokog obrazovanja u knjizi "Rezultati projekta Referalni centar za upravljanje kvalitetom u institucijama visokog školstva", Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, listopad 2006.
 8. Poglavlje u knjizi "Teaching and Language Skills: Results of the Tempus Project", urednica: Blaženka Divjak, TIVA tiskara, Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2005.

Objavljeni znanstveni radovi...

 1. Gerić, S., Mekovec, R. Security and Privacy Aspects of Modern ICT Concepts, SpliTech 2017. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog skupa)
 2. Gerić, S., Social Innovations - Do we really have them?, SOCIAL TECHNOLOGIES FOR SMART AND INCLUSIVE SOCIETY, 2016. (pozvano predavanje + međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog skupa)
 3. Gerić S., eHealth using Internet of Things, International Conference of Social Technologies, 2015. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog skupa)
 4. Gerić, S., Internet of Things - Security Aspects, International Conference Social Technologies 2014, Development of Social Technologies in the Complex World, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, 2014 (međunarodna recenzija, znanstveni objavljen u zborniku radova s međunarodnog skupa)
 5. Gerić, S., Modern Information System Architectures and their Implications on Users’ Privacy, International Academic Conference Social Technologies, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, 2013, pp. 13-18. (međunarodna recenzija, znanstveni objavljen u zborniku radova s međunarodnog skupa)
 6. Gerić, S., Maturity Models - Myth or Reality?, International Interdisciplinary Conference on Social Innovations: Social Innovations - Theoretical and Practical Insights, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, 2012, pp. 76-78. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog skupa)
 7. Gerić, S., Vidačić, T., XML Digital Signature and its Role in Information System Security, MIPRO 35th International Convention, Proceedings of Information System Security, Opatija, 2012, pp. 1844. - 1849. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2 - citiran @ SCOPUS, IEEE Xplore)
 8. Gerić, S., Vrček, N, Divjak, L., Modern Information Systems Architectures and their Impact on Organizations, International Academic Conference Social Technologies 2011: ICT for Social Transformations, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, 2011, pp. 33 - 38. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog skupa)
 9. Šen, H., Begičević, N., Gerić, S., Decision Making on Customer Relationship Management Solution Using the Analytic Network Process, ITI 2011, Proceedings of the 33rd International Conference on Information Technology Interfaces, University Computing Centre SRCE, University of Zagreb, Dubrovnik, 2011, pp. 439 - 444.  (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog skupa - a1 - citiran @ INSPEC, SCOPUS)
 10. Gerić, S., The Potential of Service-Oriented Architecture, ITI 2010, Proceedings of the 32nd International Conference on Information Technology Interfaces, University Computing Centre SRCE, University of Zagreb, Dubrovnik, 2010, pp. 471-476. (međunarodna recenzija, znanstveni rad u zborniku radova s međunarodnog skupa - a1 - citiran @ INSPEC, SCOPUS)
 11. Gerić, S., Security of Web Services Based Service-Oriented Architectures, MIPRO 33rd International Convention, Proceedings of Information System Security, Opatija, 2010, pp. 208 - 213. (međunarodna recenzija, znanstveni objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2 - citiran @ SCOPUS, IEEE Xplore)
 12. Gerić, S., Vrček, N., Prerequisites for successful Implementation of Service-Oriented Architecture, ITI 2009, Proceedings of the 31st International Conference on Information Technology Interfaces, University Computing Centre SRCE, University of Zagreb, Dubrovnik, 2009, pp. 175 - 180 (međunarodna recenzija, znanstevni rad - a1 citiran @ INSPEC, SCOPUS, IEEE Xplore)
 13. Gerić, S., Service-Oriented Architectures Maturity Models, Proceedings of International Doctoral Seminar 2008, Smolenice, Slovakia, 2008, pp. 80. - 90. (međunarodna recenzija, znanstveni rad) 
 14. Gerić, S., Hutinski, Ž., The Evolution of Information System's Architecture and its Impact on Modern Organizations, Book of Abstracts (+Proceedings on CD-ROM) of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenija, Portoroz, 2008, pp. 169. (međunarodna recenzija, pregledni znanstveni rad - a2)
 15. Gerić, S., Vrček, N., Evaluation of Service-oriented Architectures Implementations using Maturity Models, Proceedings of International Business Information Management Association (IBIMA) 2008 Conference, Marrakech, Morocco, 2008, pp 410 - 417 (međunarodna recenzija, znanstveni rad  - a1 - citiran @ ISI) 
 16. Gerić, S., Hutinski, Ž.,Information System Security Threats Classifications, Journal of Information and Organizatinal Sciences - JIOS, Vol.31, No.1, Varaždin, Croatia, 2007., pp. 51 - 62. (međunarodna recenzija, rad objavljen u međunarodnom časopisu citiranom u sekundarnim publikacijama - a1 - citiran @ LISA)
 17. Gerić, S., Hutinski, Ž.,Service Oriented Security, MIPRO 30th International Convention, Proceedings of Information System Security, Opatija, 2007., pp. 125 - 132. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2)
 18. Gerić, S., Vrček, N., Prerequisites for successful Implementation of Service-Oriented Architecture, Proceedings of the 18th international conference "Information and intelligent systems", Varaždin, Croatia, september 2007, pp. 199 - 207. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2)
 19. Gerić, S., Hutinski, Ž.,Standard Based Service-Oriented Security, Proceedings of the 18th international conference "Information and intelligent systems", Varaždin, Croatia, september 2007, pp. 327 - 335.(međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2)   
 20. Kliček, B., Gerić, S., Begičević, N., Data Collection in the Green Patrol project, Our Economy - Review of Current Issues in Economics, Vol. 53, No. 1-2, Maribor (FEB), Slovenia, 2007, pp. 108. - 116. (međunarodna recenzija, rad objavljen u međunarodnom časopisu citiranom u sekundarnim publikacijama - a2
 21. Vrček, N., Gerić, S., Kermek, D., The State of Development and Applicability of Service Oriented Architectures, IIS 2006, Proceedings of the 17th international conference "Information and intelligent systems", Varaždin, Croatia, september 2006, pp. 77. - 85. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2)
 22. Gerić, S., Hutinski, Ž., Information System Security Threats Classifications, IIS 2006, Proceedings of the 17th international conference "Information and intelligent systems", Varaždin, Croatia, september 2006, pp. 239. - 247. (međunarodna recenzija, pregledni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2)
 23. Kliček, B., Gerić, S., Begičević, N., Innovative approach in environmental satisfaction survey - The Green Patrol case, STIQE 2006, Proceedings of the 8th international conference on linking systems thinking, innovation, quality, entrepreneurship and environment, Maribor, Slovenia 2006, pp. 87-93. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2)
 24. Begičević, N., Klačmer, M., Gerić, S., Innovative approach in management decision making, STIQE 2006, Proceedings of the 8th international conference on linking systems thinking, innovation, quality, entrepreneurship and environment, Maribor, Slovenia 2006, pp. 17-23. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2)
 25. Gerić, S., Hutinski, Ž., The Use of Expert Systems in Information System Security, MIPRO 29th International Convention, Proceedings of Information System Security, Opatija, 2006., pp. 181-186. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2)
 26. Gerić, S., Hutinski, Ž., Managing the secutiry of information system, MIPRO 28th International Convention, Proceedings of Information System Security, Opatija, 2005., pp. 175-191. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2)
 27. Kliček, B., Gerić, S., Begičević, N. Models of intelligent organizations functioning, MIPRO 2005, Opatija, 2005., pp. 40-46. (međunarodna recenzija, znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - a2)
 28. Zver, B., Begičević, N., Gerić, S. Od informacija do informacijskih sustava, Zbornik radova XIII., Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar, 2004., pp. 100-115. (međunarodna recenzija, pregledni rad objavljen u časopisu citiranom u sekundarnim publikacijama - a2)

Objavljeni stručni radovi... 

 1. Vidačić, T., Gerić, S., Sigurnost servisno-orijentiranih arhitektura, CASE 23, Zbornik radova, Zagreb, 2011, pp. 27-35. (stručni rad)
 2. Vidačić, T., Gerić, S., Servisne mješavine - što su one zapravo?, CASE 22, Zbornik radova, Zagreb, 2010, pp. 19-29. (stručni rad)
 3. Gerić, S., Kako procijeniti spremnost organizacije za SOA-u?,  CASE 22, Zbornik radova, Zagreb, 2010, pp. 11-18. (stručni rad)
 4. Gerić, S., Preduvjeti implementacije servisno-orijentiranih arhitektura, CASE 21, Zbornik radova, Opatija, 2009, pp. 31-36. (stručni rad)
 5. Gerić, S., Vrček, N., Modeli zrelosti servisno orijentiranih arhitektura, CASE 20, Zbornik radova, Opatija 2008, pp. 39-45. (stručni rad)
 6. Vrček, N., Gerić, S., Kermek, D., Stanje razvoja i primjenjivost servisno orijentiranih arhitektura, CASE 18, Zbornik radova, Opatija 2006., pp. 87-94. (stručni rad)

Ostalo - pozvana predavanja, prezentacije... 

 1. Gerić, S., Social Innovations - Do we really have them?, SOCIAL TECHNOLOGIES FOR SMART AND INCLUSIVE SOCIETY, 2016., Vilnius, Litva, 27-30.09.2016.
 2. Gerić, S., pozvano predavanje  "Internet of Things - Security Aspects", International Conference Social Technologies 2014, Development of Social Technologies in the Complex World, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, 23.10.2014
 3. Gerić, S., pozvano predavanje  "Privacy Issues in Cloud Environment - CRM and Data Privacy Case", London Metropolitan University (London, UK, 03.07.2013)
 4. Gerić, S., predavanje "Modern Information Systems Architectures and their Impact on Organizations",  Mykolo Romero Universite, Vilnius, Litva, 20.11.2011.
 5. Gerić, S., predavanje "Supporting e-Business/ e-Government using modern Information systems Architectures", Mykolo Romero Universite, Vilnius, Litva, 01.04.2011.
 6. GerićS., predavanje "Service Oriented Architecture's Maturity Models", Faculty of Management Sciences and Informatics, University of Žilina, Slovakia, 15.03.2007.
 7. GerićS., Vrček, N. pozvano predavanje "Quality Assurance and Self Assessment at the University of Zagreb" na radionici CREDIT Croatian and BiH Educational Institutions Training Internationalisation and Quality Assurance projekta Tempus UM_JEP-18094-2003 Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia (BOPROCRO), Split, 21.06.2006.

Projekti

 • projekt "Internet stvari - okvir interoperabilnosti" financiran od Hrvatske zaklade za znanost (2015. - )
 • projekt Knowledge Consortium Social Technologies for Smart and Inclusive Society (University of Bologna, University of Zagreb Faculty of Organization and Informatics, Josai University Tokyo, Middlesex University London, Huazhong University of Science and Technology China, Dongseo University Korea, Mykolas Romeris University) (travanj 2014 - )
 • projekt "Internationalization of Public Administration Field Studies" (Mykolo Romere Universitie, Vilnius, Litva, 2011)
 • projekt "Istraživanje generičkog procesnog modela tvrtke, identifikacija priključnih točaka za elektroničko poslovanje te tehničke i funkcionalne specifikacije e-Modula za njihovu implementaciju" (dio Funkcionalne i tehničke specifiakcije e-Modula e-Narudžba) (2009., MinGoRP)edocument.foi.hr
 • projekt "Ishodi učenja u interdisiplinarnim studijskim programima - INTEROUTCOMES" (tajnik projekta, 2008. - 2009.) - voditelj prof. dr. sc. Blaženka Divjak
 • projekt MZOS-a "Informacijska infrastruktura i interoperabilnost" (2007. - ) - voditelj prof. dr. sc. Neven Vrček
 • projekt MZOS-a "Razvoj cjelovitog sustava sigurnosti informaciskog sustava" (2007. - ) - voditelj prof. dr. sc. Željko Hutinski
 • projekt TEMPUS "Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia" (IPC) (2007. - 2009.) - koordinator prof. dr. sc. Blaženka Divjak
 • projekt TEMPUS Courses for Institution Building in Croatia - eGovernment (eGovCro) (2006. - 2008.) - koordinator prof. dr. sc. Neven Vrček
 • član tima Referalnog centra za upravljanje kvalitetom u institucijama visokog školstva (tajnik projekta, 2005. - 2006.) - voditelj prof. dr. sc. Neven Vrček
 • projekt MZOS-a "Inteligentne organizacije" (2005. - 2007. ) - voditelj prof. dr. sc. Božidar Kliček
 • stručni suradnik na projektu E!2584 EUROTOURISM ULIXES - INTELLIGENT TOURIST ORGANISATION (2002. - 2005.) - voditelj prof. dr. sc. Božidar Kliček