Skip to content Skip to navigation

Petra Žugec

Dr. sc. Petra Žugec
poslijedoktorandica
Odjel:
Katedra za kvantitativne metode
 
pzugec@foi.unizg.hr
 
+385 42 390870
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 1
Kabinet
Broj prostorije: 162