Skip to content Skip to navigation

Bogdan Okreša Đurić

Dr. sc. Bogdan Okreša Đurić
Asistent
Odjel:
Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
 
dokresa@foi.hr

Dodatne informacije

Doktorand na Fakultetu organizacije i informatike od početka 2015. godine, zaposlen sam u svojstvu doktoranda na projektu ModelMMORPG koji se provodi u sklopu Laboratorija za umjetnu inteligenciju Fakulteta. Studiranje do završenog diplomskog studija na spomenutom fakultetu razvilo je u meni interes za semantičko modeliranje, višeagentne sustave i analizu društvenih mreža.

Iskustvo u međunarodnim odnosima i promicanje međunarodne suradnje intenzivni su od početka diplomskog studija, posebno sudjelovanje u ERASMUS razmjeni sa sveučilištem Karl-Franzens u Grazu, ERASMUS stručnoj praksi u Jožef Stefan institutu u Ljubljani, ERASMUS+ praksi u Elettra Sincrotrone u Trstu. Iskustva su to koja cijenim te imam namjeru i dalje sebe i okolinu razvijati međunarodnom suradnjom.

Znanstveno djelovanje u nacionalnim i međunarodnim krugovima smatram važnim koliko i društvenu uključenost i odgovornost te prijenos i širenje znanja.