Skip to content Skip to navigation

Nina Begičević Ređep

izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep
Izvanredna prof.
Odjel:
Katedra za kvantitativne metode - Pridruženi član
Katedra za organizaciju
Dekanat - Prodekanica za znanstvenoistraživački rad
 
nina.begicevic@foi.hr
 
+385 42 390830
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 1
Kabinet
Broj prostorije: 62

Dodatne informacije

Opći podaci

Nina Begičević Ređep rođena je 1980. godine u Varaždinu, gdje je završila osnovnu školu i I. Gimnaziju Varaždin. Godine 1998. upisala je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. Diplomirala je 2003. godine uz nagradu za najboljeg apsolventa generacije po prosjeku ocjena tijekom studija. Od listopada 2003. godine zaposlena je na Fakultetu organizacije i informatike kao stručni suradnik na projektu "E!2584 Eurotourism Ulixes - Intelligent Tourist Organization (0016014)" voditelja prof.dr.sc. Božidara Kličeka te kao stručni suradnik u nastavi te održava seminarsku nastavu iz kolegija Teorija odlučivanja i Ekonomika informacijskih sustava. Od prosinca 2005. godine prelazi u status znanstvenog novaka/asistenta na projektu "Evaluacija učinaka primjene informacijskih tehnologija (0016017)" voditelja prof.dr.sc. Tihomira Hunjaka te održava seminarsku nastavu iz kolegija Teorija odlučivanja i Metode za višekriterijsko odlučivanje. U prosincu 2003. godine upisuje poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Menadžment poslovnih sustava" na Fakultetu organizacije i informatike. U prosincu 2008. godine brani doktorsku disertaciju "Višekriterijski modeli odlučivanja u strateškom planiranju uvođenja e-učenja" pod mentorstvom prof.dr.sc. Tihomira Hunjaka i sumentorstvom prof.dr.sc. Blaženke Divjak.

U prosincu 2009. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje: informacijske i komunikacijske znanosti – informacijski sustavi i informatologija. U ožujku 2014. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Područja njenog interesa su vezana uz poslovno odlučivanje i teoriju odlučivanja, metode za višekriterijsko odlučivanje, strateško planiranje i odlučivanje te e-učenje.

Sunositeljica je na kolegiju Poslovno odlučivanje na prediplomskom studiju Informacijski i poslovni sustavi te na kolegiju Poslovno odlučivanje na prediplomskom studiju Ekonomike poduzetništva, kao i na kolegiju Analiza poslovnih odluka na diplomskom studiju Ekonomike poduzetništva Fakulteta organizacije i informatike.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2008. godine, Nina Begičević Ređep je boravila na University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business, u okviru stipendije američke vlade Junior Faculty Development Program (JFDP) (http://www.jfdp.org/). Tamo je radila sa svjetski poznatim stručnjakom u području decision makinga prof.dr.sc. Thomasom Saatyem koji je razvio i popularizirao AHP/ANP metodu (Analitički hijerarhijski proces/Analitički mrežni proces).

Dobitnica je druge nagrade za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu u ak.god. 2011./2012. za kolegij Poslovno odlučivanje koju je primila zajedno sa suradnicima prof. Hunjakom i asistentom Kadoićem. Dobitnica je godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2007. godini, koja se dodjeljuje najuspješnijim mladim znanstvenicima u Hrvatskoj. Nagrada joj je dodjeljena za znanstvena dostignuća u 2007. godini. Dobitnica je Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Varaždin za 2008. godinu koja joj je dodijeljena za najbolju doktorsku disertaciju. Dobitnica je nagrade za znanstveno postignuće i kreativnost u primjeni metode AHP koju je zajedno sa mentorom prof.dr.sc. Hunjakom i sumentoricom prof.dr.sc. Divjak primila u Čileu 2007. godine na konferenciji ISAHP. Dobitnica je nagrade za najuspješnijeg mladog znanstvenika/icu na Fakultetu organizacije i informatike za 2009. godinu.

Autorica je više od četrdesetak znanstvenih i stručnih radova te je u sklopu svojeg usavršavanja sudjelovala na mnogim radionicama i seminarima. Radila je na znanstvenim i stručnim projektima, te sudjelovala u radu više međunarodnih projekata.

Zajedno sa prof.dr.sc. Sikavicom, prof.dr.sc. Hunjakom i doc.dr.sc. Hernausom, autorica je sveučilišnog udžbenika Poslovno odlučivanje izdanog 2014. godine.

U uredništvu je međunarodnog časopisa za AHP metodu IJAHP (International Journal of the Analytic Hierarchy Process - www.ijahp.org/). Recenzent je za časopise Applied Soft Computing, Project Management, International Journal of the Analytic Hierarchy Process, Central European Journal of Operational Reserach i Journal of Information and Organizational Sciences. Bila je članica i organizacijskog odbora konferencije IIS (sada CECIIS). Članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja. Članica je U.S. Alumnia i U.S. Affiliates Community-a.

Vijećnica je u Županijskoj skupštini Varaždinske županije od 2009 godine. Predsjednica je Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije od 2014. godine. Potpredsjednica je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje na razini Varaždinske županije (rezultat IPA projekta – IV komponenta – Razvoj ljudskih potencijala).

Od 11. mjeseca 2011. godine obavlja funkciju prodekanice za materijalno financijsko poslovanje na Fakultetu organizacije i informatike.

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. 

Udana je i majka kćeri Ene.

Područja interesa

 • Poslovno odlučivanje i teorija odlučivanja
 • Metode za višekriterijsko odlučivanje
 • Strateško planiranje i odlučivanje
 • E-učenje

 

Radovi

Znanstveni radovi: 

 1. T.L.Saaty, Begicevic N.: The analytic hierarchy process applied to complexity, Int. J. Economics and Business Research, Vol. 4, No. 3, 2012.
 2. Cehulić, D., Hunjak, T., Begicevic, N.: Comparison of a Bank's Financial Ratios Using the Analytic Hierarchy Process, Proceedings of the 22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems, September 21st - 23rd, 2011, Varazdin, Croatia, pp. 187 – 194
 3. Kliček, Božidar; Oreški, Dijana; Begičević, Nina, Temporal Recommender Systems, Recent researches in applied computer and applied computational science / Chen, S ; Mastorakis, Nikos ; Rivas-Echeverria, Francklin ; Mladenov, Valeri (ur.). - World Scientific and Egineering Academy and Society (WSEAS) Press , 2011, ISBN: 978-960-474-281-3, pp 248-253
 4. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: AHP-based group decision making using keypads, International Journal of Economics and Business Research 2011 - Vol. 3, No.4  pp. 443 - 458
 5. Divjak, B., Peharda, P., Begičević, N.: Social Network analysis of Eureka project partnership in Central and South-Eastern European regions, Journal of Information and Organizational Sciences, 2010 – Vol.34, No.2, pp. 163-238, Varazdin 2010
 6. Sen, H., Begicevic, N., Geric, S.: Decision making on Customer Relationship Management Solution Using the Analytic Network Process, Proceedings of the ITI 2011 33rd Int. Conf. On Information TEchnology Interfaces, June 27-30, Cavtat, Croatia, pp.439-444
 7. Saaty, T.L., Begicevic, N.: The scope of human values and human activities in decision making, Appl. Soft Comput. J. 10 (2010) 963-974, doi:10.1016/j.asoc.2010.04.002, Available online 13 April 2010, <http://science.servepics.com/> (CC rad)
 8. Vidacek-Hains, V., Begicevic, N., Klacmer Calopa, M.: Relationship between managers' self-evaluation of decision-making and locus of control, 5th International Conference Economic Development Perspectives of SEE Region in the Global Recession Contex, Proceedings: Book of Extended Abstracts, USB With Full Papers, University of Sarajevo, School Of Economics and Business, Bosnia and Hercegovina, October 14-14, 2010, ISBN: 978-9958-25-046-0, p. 73-74
 9. Divjak, Blazenka; Peharda, Petra; Begičević, Nina: Social Network Analysis of Successful Partnerships in Innovative International Projects // Proceedings of the ITI 2010 32nd Int. Conf. on Information Technology Interfaces / Vesna Luzar-Stiffler ; Iva Jarec ; Zoran Bekic (ur.), Zagreb : Srce University Computing Centre, University of Zagreb, 2010., 441-446 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 10. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: AHP based group decision making using keypads, January 2010 Business & Economics Society International Conference Nassau - Bahamas, January 6-9, 2010.
 11. Klačmer Čalopa, M., Begičević N.: AHP based model for decisions on open-end investment funds, Monograph: Economic Policy and Global Recession, Beograd: Faculty of Economics Belgrade, University of Belgrade, 2009. Vol.2, 109-118.
 12. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: Decision-making on prioritization of projects in higher education institutions using the analytic network process approach, Central European Journal of Operations Research CEJOR 2009, Published online:16 September 2009, <http://www.springerlink.com/content/c53pn6337104275k/>
 13. Begicevic, Nina; Divjak, Blazenka; Hunjak, Tihomir: Decision making on project selection in high education sector using the Analytic Hierarchy Process // Proceedings of the ITI 2009 31st International Conference on Information Technology Interfaces. Zagreb: University Computing Centre, University of Zagreb, 2009. 547-553
 14. Begičević, Nina; Divjak, Blaženka; Hunjak, Tihomir: Comparison between AHP and ANP: Case Study of Strategic Planning of E-Learning Implementation, International Journal of the Analytic Hierarchy Process. VOL 1 (2009), 1; 31-44
 15. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: Development of AHP based model for decision making on e-learning implementation, Journal of Information and Organizational Sciences, VOL 31, NO.1 (2007), Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2007., p. 13-25
 16. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: Prioritization of e-learning forms: a multicriteria methodology, Central European Journal of Operations Research CEJOR 2007, Volume 15, December 2007, Issue 4, <http://www.springerlink.com/content/03111h2h3280h556/fulltext.pdf>
 17. Fabac, R., Begičević, N., Vukadinović, D.: Knowledge society and decision making in organizations - A formal approach framework, CNSI - 2007, International Conference on Advances and Systems Research, October 25th - 27th 2007, Zadar, Croatia
 18. Rupčić N., Begičević N.: E-learning potentials in building academic institutions as learning organizations, 6th International Symposium "Economy & Business 2007", International scientific publications, Sunny Beach, Bulgaria, 2007.
 19. Bubaš G., Balaban I., Begičević N.: Course Evaluation in e-Learning by Comparative Analysis of Two or More e-Learning Courses, 18th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2007, Varaždin, 2007., p. 65-72.
 20. Begičević N., Divjak B., Hunjak T.: Comparison between AHP and ANP: Case study of strategic planning of e-learning implementation, ISAHP 2007, Viña Del Mar, Chile, August- 3-8, 2007.
 21. Bubaš G., Balaban I., Begičević N.: Evaluation of Online Courses as an Element of Instructional Design: The Case of Two Hybrid University Courses, Proceedings of the 30th MIPRO 2007 International Convention in Opatija, Vol. IV., MIPRO, 2007., p. 216-222.
 22. Kliček B., Gerić S., Begičević N.: Data Collection in the Green Patrol project, Our Economy - Review of Current Issues in Economics, Vol. 53, No. 1-2, Maribor (FEB), Slovenia, 2007., p. 108. - 116.
 23. Begičević N., Divjak B.: Validation of theoretical model for decision making about e-learning implementation, Journal of Information and Organizational Sciences, VOL 30, NO.2 (2006), Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2006., p. 171-185
 24. Begičević N., Divjak B., Hunjak T.: Development of AHP based model for decision making on e-learning implementaton, 17th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2006, Varaždin, 2006., p. 375-383.
 25. Hunjak T., Begičević N.: Prioritisation of e-learning forms based on pair-wise comparisons, Journal of Information and Organizational Sciences, 30 (2006), Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2006., p. 47-63
 26. Begičević N., Klačmer M., Gerić S.: Innovative approach in management decision making, 8th International conference on linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment, STIQE 2006, Maribor, Slovenia, 2006., p. 17-23
 27. Divjak B., Begičević, N.: Imaginative Acquisition of Knowledge - Strategic Planning of E-Learning, ITI 2006 Proceedings of the 28th International Conference on Information Technology Interfaces, University Computing Centre SRCE, University of Zagreb, 2006., p. 47-53
 28. Kliček B., Gerić S., Begičević N.: Innovative approach in environmental satisfaction survey - The green patrol case, 8th International conference on linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment,STIQE 2006, Maribor, Slovenia, 2006., p.87-93
 29. Hunjak T., Begičević N.: How to choose the most suitable form of implementing e learning?, 16th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2005, Varaždin, 2005., p. 169-179.
 30. Baracskai Z., Begičević N., Hruška D.: Modeling e-learning system in high education by DoctuS knowledge-based system: the case of Croatia, Beijing International Conference On Applied Business Research BICABR 2005, Beijing, China, 2005.
 31. Kliček B., Gerić S., Begičević N.: Models of intelligent organizations functioning, Proceedings of the 28th MIPRO 2005 International Convention in Opatija, 2005., p. 40-46.
 32. Zver B., Begičević N., Gerić S.: Od informacija do informacijskih sustava, Zbornik radova XIII., Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar, Mostar, 2004., p. 100-115.

 Izlaganja, radionice i pozvana predavanja (izbor):

 1. Begičević, Nina; Divjak, Blaženka: Webinar "Strateško planiranje uvođenja e-učenja u visoko školstvo", Srce, Centar za e-učenje, 23. ožujak 2011.
 2. Kliček, Božidar; Oreški, Dijana; Begičević, Nina: Neural Network Modelling of Tourist Temporal Behavior, Consumer Behavior in Tourism Symposium, Bruneck/Brunico, 01-04.12.2010.
 3. Divjak B., Peharda P., Begicevic, N.: Social Network Analysis of project partnership, 24th European Conference on Operational Research, EURO XXIV, July 2010, Lisabon, Portugal
 4. Begičević N., Divjak B., Hunjak T.: Kriteriji za odabir najboljeg e-kolegija (AHP), seminar Matematika i e-učenje, Dubrovnik, 27.06 – 02.07.2010, izlaganje i radionica
 5. Begičević N., Divjak B., Hunjak T.: Project prioritization in higher education institutions using the analytic network process, 23nd European Conference on Operational Research, EURO XXIII, July 2009, Bonn, Germany
 6. JFDP regional conference, Challenges of applying new teaching methods and techniques in South East European Universities - JFDP alumnni project, American Council of International Education, invited lecture: Strategic planning and e-learning implementation at University of Zagreb – FOI, March 12-15, 2009, Zagreb, Croatia
 7. Begičević N., Hunjak T., Fučić L.: AHP based model for comparison of Public Administration Bodie, 22nd European Conference on Operational Research, EURO XXII, July 2007, Prague, Czech Republic
 8. Begičević N., Divjak B., Hunjak T.: Decision making model for strategic planning of e-learning implementation, Fourth EDEN (European Distance and E-learning Network) Research Workshop, Research into Online Distance Education and E-learning: Making the difference, October 2006, Barcelona-Castelldefels, Spain (znanstveni istraživački skup)

Stručni radovi (izbor): 

 1. Bubaš G., Balaban I., Begičević N.: Evaluacija on-line tečaja kao obrazovne komponente u hibridnom sveučilišnom kolegiju, CUC 2006, CARNet, studeni 2006.,Dubrovnik, Hrvatska
 2. Begičević N., Vidović S.: Grupno odlučivanje AHP metodom podržano sw TeamEC 2000, Business Process Conference 2006, listopad 2006., Zagreb, Hrvatska
 3. Begičević N., Divjak B.: Strateško planiranje uvođenja e-učenja na sveučilištima i fakultetima, Edupoint časopis, CARNet, godište VI, rujan 2006.
 4. Begičević N., Vidović S.: Grupno odlučivanje AHP metodom - odlučivanje o razini uvođenja obrazovanja na daljinu u visoko školstvo, lipanj 13-15, 2005., Opatija, Croatia, CASE 17, Zbornik radova savjetovanja CASE 17.

 

Projekti

Znanstveni projekti:

 • Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, šifra projekta: 0161217 "Razvoj matematičkih modela za unaprijeđenje kvalitete usluga u javnom sektoru", glavni istraživač prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, od 2007. godine do danas.
 • Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, šifra projekta: 0016017 "Evaluacija učinaka primjene informacijskih tehnologija", glavni istraživač prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, od 2002. godine do 2005.
 • Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, šifra projekta: 0016014 "Inteligentne organizacije", glavni istraživač prof. dr. sc. Božidar Kliček, od 2002. godine do 2005.

Međunarodni projekti:

 • IPA 2007-2009, Local Partnerships for Employment, EuropeAid/127435/D/SER/HR
 • IPA Kosovo, Project Inception Report EU IT Pilot Project in the Field of Education, EuropeAid/127855/D/SER/KOS, February 2010 - January 2012
 • Challenges of applying new teaching methods and techniques in South East European Universities - JFDP alumnni, American Council of International Education, 2008-2009
 • Tempus JEP projekt: Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia, JEP_41063_2006, voditeljica: prof.dr.sc. Blaženka Divjak, od 2007. do danas
 • Tempus JEP projekt: Courses for Institution Building in Croatia - eGovernment (eGovCro), TEMPUS_JEP_IB 40042_2005, voditelj: prof.dr.sc. Neven Vrček, od 2007. do danas
 • Tempus JEP projekt: Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development, CD_JEP-16086-2001, voditeljica: prof.dr.sc. Blaženka Divjak, od 2002. godine do 2005.
 • Tempus SCM projekt: Teaching and Language Skills: Training Project, SCM-C006A04, voditeljica: prof.dr.sc. Blaženka Divjak, od 2004.godine do 2005.
 • EUREKA projekt E!2584 Euroturism Ulixes Intelligent Tourist Organization, voditelj: prof.dr.sc. Božidar Kliček, od 2000. godine do 2004.

Domaći projekti:  

 • Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak Republike Hrvatske: Ishodi učenja u interdisciplinarnim studijskim programima INTER-OUTCOMES, od 2007. godine do 2008.
 • CarNet: Referalni centar za prijavljivanje projekata e-obrazovanja, 2003.-2006., voditeljica: prof.dr.sc. Blaženka Divjak, od 2003. godine do 2006.
 • Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak Republike Hrvatske: Referalni centar za upravljanje kvalitetom u institucijama visokog školstva, od 2005. godine do 2006.
 • Projekt „Moderna javna uprava“, Varaždinska županija, voditeljica projekta, trajanje: 10.2008. – 6.2009. godine

Priloženi dokumenti