Skip to content Skip to navigation

Nina Begičević Ređep

Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep
Izvanredna prof.
Odjel:
Katedra za kvantitativne metode - Pridruženi član
Katedra za organizaciju
Dekanat - Prodekanica za znanstvenoistraživački rad
 
nina.begicevic@foi.hr
 
+385 42 390830
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 1
Kabinet
Broj prostorije: 62

Dodatne informacije

Opći podaci

Nina Begičević Ređep rođena je 1980. godine u Varaždinu, gdje je završila osnovnu školu i I. Gimnaziju Varaždin. Godine 1998. upisala je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. Diplomirala je 2003. godine uz nagradu za najboljeg apsolventa generacije po prosjeku ocjena tijekom studija. Od listopada 2003. godine zaposlena je na Fakultetu organizacije i informatike kao stručni suradnik na projektu "E!2584 Eurotourism Ulixes - Intelligent Tourist Organization (0016014)" voditelja prof.dr.sc. Božidara Kličeka te kao stručni suradnik u nastavi te održava seminarsku nastavu iz kolegija Teorija odlučivanja i Ekonomika informacijskih sustava. Od prosinca 2005. godine prelazi u status znanstvenog novaka/asistenta na projektu "Evaluacija učinaka primjene informacijskih tehnologija (0016017)" voditelja prof.dr.sc. Tihomira Hunjaka te održava seminarsku nastavu iz kolegija Teorija odlučivanja i Metode za višekriterijsko odlučivanje. U prosincu 2003. godine upisuje poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Menadžment poslovnih sustava" na Fakultetu organizacije i informatike. U prosincu 2008. godine brani doktorsku disertaciju "Višekriterijski modeli odlučivanja u strateškom planiranju uvođenja e-učenja" pod mentorstvom prof.dr.sc. Tihomira Hunjaka i sumentorstvom prof.dr.sc. Blaženke Divjak.

U prosincu 2009. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje: informacijske i komunikacijske znanosti – informacijski sustavi i informatologija. U ožujku 2014. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Područja njenog interesa su vezana uz poslovno odlučivanje i teoriju odlučivanja, metode za višekriterijsko odlučivanje, strateško planiranje i odlučivanje te e-učenje.

Sunositeljica je na kolegiju Poslovno odlučivanje na prediplomskom studiju Informacijski i poslovni sustavi te na kolegiju Poslovno odlučivanje na prediplomskom studiju Ekonomike poduzetništva, kao i na kolegiju Analiza poslovnih odluka na diplomskom studiju Ekonomike poduzetništva Fakulteta organizacije i informatike te na kolegiju Teorija odlučivanja na diplomskom studiju informatike. Kao suradnik sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju Upravljanje projektnim ciklusom na diplomskom studiju Ekonomike poduzetništva.

Dobitnica je nagrade za posebna znanstvena i nastavna postignuća Fakulteta organizacije i informatike u 2017. godini. Dobitnica je nagrade za najboljeg prezentera i znanstveni doprinos Balaban, I., Begičević Ređep, N., Klačmer Čalopa, N.: Assesing digital maturity of schools na konferenciji ICTEL 2017. Dobitnica je posebne rektorove nagrade u akademskoj godini 2014./2015. (za potporu studentima i studentskom zboru FOI-ja). Dobitnica je druge nagrade za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu u ak.god. 2011./2012. za kolegij Poslovno odlučivanje koju je primila zajedno sa suradnicima prof. Hunjakom i asistentom Kadoićem. Dobitnica je nagrade za najuspješnijeg mladog znanstvenika/icu na Fakultetu organizacije i informatike za 2009. godinu.. Dobitnica je godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2007. godini, koja se dodjeljuje najuspješnijim mladim znanstvenicima u Hrvatskoj. Nagrada joj je dodjeljena za znanstvena dostignuća u 2007. godini. Dobitnica je Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Varaždin za 2008. godinu koja joj je dodijeljena za najbolju doktorsku disertaciju. Dobitnica je nagrade za znanstveno postignuće i kreativnost u primjeni metode AHP koju je zajedno sa mentorom prof.dr.sc. Hunjakom i sumentoricom prof.dr.sc. Divjak primila u Čileu 2007. godine na konferenciji ISAHP. 

U razdoblju od siječnja do lipnja 2008. godine, Nina Begičević Ređep je boravila na University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business, u okviru stipendije američke vlade Junior Faculty Development Program (JFDP) (http://www.jfdp.org/). Tamo je radila sa svjetski poznatim stručnjakom u području decision makinga prof.dr.sc. Thomasom Saatyem koji je razvio i popularizirao AHP/ANP metodu (Analitički hijerarhijski proces/Analitički mrežni proces).

Autorica je više od četrdesetak znanstvenih i stručnih radova te je u sklopu svojeg usavršavanja sudjelovala na mnogim radionicama i seminarima. Radila je na znanstvenim i stručnim projektima, te sudjelovala u radu više međunarodnih projekata.

Zajedno sa prof.dr.sc. Sikavicom, prof.dr.sc. Hunjakom i doc.dr.sc. Hernausom, autorica je sveučilišnog udžbenika Poslovno odlučivanje izdanog 2014. godine.

U uredništvu je međunarodnog časopisa za AHP metodu IJAHP (International Journal of the Analytic Hierarchy Process - www.ijahp.org/). Recenzent je za časopise Applied Soft Computing, Project Management, International Journal of the Analytic Hierarchy Process, Central European Journal of Operational Reserach i Journal of Information and Organizational Sciences. Bila je članica i organizacijskog odbora konferencije IIS (sada CECIIS). Članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja. Članica je U.S. Alumnia i U.S. Affiliates Community-a.

Vijećnica je u Županijskoj skupštini Varaždinske županije od 2009 godine. Predsjednica je Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije od 2014. godine. Potpredsjednica je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje na razini Varaždinske županije (rezultat IPA projekta – IV komponenta – Razvoj ljudskih potencijala).

Od 11. mjeseca 2011. godine do 9. mjeseca 2015. godine obavljala je funkciju prodekanice za materijalno financijsko poslovanje na Fakultetu organizacije i informatike.

Od 10. mjeseca 2015. godine obavlja funkciju prodekanice za znanstveno-istraživački rad na Fakultetu organizacije i informatike.

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. 

Udana je i majka kćeri Ene.

Područja interesa

 • Poslovno odlučivanje i teorija odlučivanja
 • Metode za višekriterijsko odlučivanje
 • Strateško planiranje i odlučivanje
 • E-učenje

Povjerenstva, odbori i radne skupine (nacionalni i međunarodni)

 • Članica Povjerenstva za uvođenje informatike na MZO razini – 2017. godine
 • Članica Povjerenstva za izradu strategije digitalne zrelosti – MZO – 2017. godine
 • Programski odbor International Scientific Conference Economics of Digital Transformation (EDT) 2018 DIGITOMICS
 • Programski odbor IJAHP (International Journal of the Analytic Hierarchy Process) časopisa
 • Programski odbor IFIP DSS 2018 konferencije
 • Programski odbor Symorg 2016 konferencije
 • Programski odbor CECIIS konferencije
 • Članica Nadzornog odbora TPV (Tehnološki park Varaždin) - od 2015. godine
 • Članica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja
 • Članica Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu – 2011.- 2015.
 • Članica ocjenjivačkog povjerenstva za odabir najboljeg e-kolegija na Sveučilištu u Zagrebu – 2011.
 • Članica U.S. Alumnia i U.S. Affiliates Community-a
 • Vijećnica u Županijskoj skupštini Varaždinske županije od 2009. godine – III. mandat za redom
 • Upravno vijeće Ljekarne Varaždin
 • Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije od 2013. godine
 • Potpredsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije - 2010.-2013.
 • Predsjednica je Odbora mladih Varaždinske županije – 2011.-2013.
 • Potpredsjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje na razini Varaždinske županije (rezultat IPA projekta – IV komponenta – Razvoj ljudskih potencijala) – 2011.-2015.
 • Predsjednica školskog odbora II. Gimnazije Varaždin od 2009. do 2012.
 • Članica školskog odbora II. Osnovne škole Varaždin od 2011. do 2012.

Sveučilišni udžbenik

 • P.Sikavica, T.Hunjak, N.Begičević Ređep, T.Hernaus: Poslovno odlučivanje, Školska knjiga, d.d., urednica: Ines Matulić, 2014. Objavljivanje ovog sveučilišnog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Zagrebu odlukom: KLASA: 032/-01/13-01/60, URBROJ: 380-061/160-13-2, Zagreb, 12. prosinca 2013.

Knjige, zbornici, monografije (koautorica i urednica)

 1. Godišnja monografija Fakulteta organizacije i informatike, 2017., uredništvo
 2. F.Ruža, L.Budin, B.Divjak, N.Begičević Ređep: Strategija visokog obrazovanja u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Zbornik – Izlaganja s Okruglog stola „Visoko obrazovanje i znanost u sjeverozapadnoj Hrvatskoj“ održanog 17.12.2012., urednici: L.Budin, M.Klačmer Čalopa, HAZU – Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, FOI, Zagreb-Varaždin, 2014.
 3. B.Divjak, A.Spahić, K.Brodar, Z.Stapić, T.Orehovački, D.Munđar, M.Ostroški, S.Kukec, N.Begičević i ostali: Projekti u znanosti i razvoju EUROPSKI PROGRAMI, urednica: prof.dr.sc. B.Divjak, TIVA Varaždin, 2009.
 4. B.Divjak, V.Strahonja, D.Kermek, V.Mornar, M.Cifrek, Ž. Milin Šipuš, A.Čižmešija, R.Manger, G.Nogo, Z. Erjavec, M. Ostroški, T.Hunjak, N. Begičević, N.Vrček, Z.Krakar: Ishodi učenja, urednica: prof.dr.sc. B.Divjak, TIVA, Varaždin, 2008.
 5. Monografija 50 godina Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, FOI, uređivački odbor: F.Ruža, M.Žugaj, B.Divjak, Ž.Hutinski, N.Begičević Ređep i ostali, Printera grupa d.o.o., Varaždin 2012.

Znanstveni radovi (A1 i A2) 

 1. N. Kadoić, N. Begičević Ređep, and B. Divjak, “Decision Making with the Analytic Network Process,” Bled, Ljubljana, 2017.
 2. Balaban, I.; Begicevic Ređep N.; Klačmer Čalopa M.: The Analysis of Digital Maturity of Schools in Croatia, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), December 2017
 3. Kadoić, N.; Begičević Ređep, N.; Divjak, B.: A new method for strategic decision-making in higher education. // Central European journal of operations research (CEJOR). 1 (2017) ; 180-198
 4. Kadoić, N.; Divjak, B.; Begičević Ređep, N.: Differences among Social Network Structures in the Private Sector, Politics and NGOs in Croatia. // TEM Journal, Vol.6, No.4, (2017)
 5. Begičević Ređep, N., Balaban, I.: Okvir za digitalnu zrelost škola i procjena digitalne zrelosti škola u Hrvatskoj, MIPRO 2017. (pozvano predavanje i izvorni znanstveni rad na hrvatskom jeziku)
 6. Begičević Ređep, N., Balaban, I., Žugec, B., Klačmer Čalopa, M., Divjak, B.: Framework for digitally mature schools, Conference Proceedings, European Distance and E-Learning Network, 2017 (EDEN 2017)
 7. Janeš, A.; Kadoić, N.; Begičević Ređep, N.: The ANP Representation of the BSC // Proceedings of 28th International Conference Central European Conference on Information and Intelligent Systems 2017.
 8. Đurek, V., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: Digital Maturity Framework for Higher Education Institutions // Proceedings of 28th International Conference Central European Conference on Information and Intelligent Systems 2017.
 9. Kadoić, N.; Begičević Ređep, N.; Divjak, B.: Decision Making with the Analytic Network Process // Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research / Zadnik Stirn, Lidija ; Kljajić Borštar, Mirjana ; Žerovnik, Janez ; Drobne, Samo (ur.). Bled : Slovensko društvo Informatika. Sekcija za operacijske raziskave, 2017. 180-187
 10. Bohanec, Marko; Kadoić, Nikola; Begičević Ređep, Nina. Qualitative Multiple Criteria Models with Cycles: A Preliminary Study with Method DEX // Scientific program of the 24th International Conference on Multiple Criteria Decision Making / Ben Amor, Sarah (ur.). Ottawa, 2017. 78-79
 11. Balaban, I., Begičević Ređep, N., Klačmer Čalopa, N.: Assesing digital maturity of schools, ICTEL 2017, Global research and development services (GRDS), Dubai 2017.
 12. Kadoić, N., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: Structuring e-Learning Multi-Criteria Decision Making Problems, Conference Proceedings, MIPRO 2017., p. 811.-816.
 13. Kadoić, N., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: Effective Strategic Decision Making on Open and Distance Education Issues, Conference Proceedings, European Distance and E-Learning Network, 2017 (EDEN 2017), p. 224-234.
 14. Kadoić, N., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: E-Learning Decision Making: Methods and Methodologies; Conference Proceedings; European Distance and E-Learning Network, 2016 (EDEN 2016), p. 73-82.
 15. Cvetkoska, V., Begičević Ređep, N.: Applying the Analytic Hierarchy Process to rank city branches, SYMORG 2016, ”Reshaping the Future through Sustainable Business Development and Entrepreneurship”, pp. 241 - 252
 16. Kelemen, R., Biškup M., Begičević  Ređep, N.: The Conceptual Risk Management Model - A Case Study of Varazdin County, Proceedings of the Mipro 2016, 39th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Section: Digital Economy and Government, Local Government, Public Services, p 1539-1545, 30.5-3.6. 2016
 17. Begičević Ređep, N., Bočkaj, J., Klačmer Čalopa, M.: Decision making on human resource capacity in the higher education institutions; ICERI 2015; Sevilla, Spain
 18. Vidaček-Hains, V., Ladić Fischer, S., Kirinić, V., Begičević-Redep, N.,  Ciglar, V., Jovanovic, M.,  (2013) Enhancing learning foreign languages through volunteering, ICT usage and collaboration between local government, universities and schools. 1st International Conference on " Research And Education - Challenges Toward Future " (ICRAE 2013) Shkodër, 24 – 25 May 2013, Organized by The Faculty of Education Sciences , University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”
 19. Hernaus Tomislav, Matić Ivan, Begičević Ređep Nina: Informacijski alati i sustavi za dizajniranje organizacije, Visoka poslovna škola Minerva, Zbornik radova 2013., urednik: prof.dr.sc. Marin Buble, Dugopolje 2013., Nakladnik: Visoka poslovna škola Minerva, Dugopolje
 20. Saaty, T., L., Begicevic, N.: The analytic hierarchy process applied to complexity, International Journal of Economics and Business Research 2012 - Vol. 4, No.3  pp. 266 - 283
 21. Đurek, V., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: Preconditions for the Implementation of E-learning in Primary Schools in the Republic of Croatia – Pupils’ Perspective, Proceedings of the ITI 2012 34th Int. Conf. On Information Technology Interfaces, June 25-28, 2012,  Cavtat, Croatia, pp. 183-189
 22. Matematicki kolokvij – Kadoić, N., Begičević Ređep N., Hunjak T.: Softverska podrška metodama odlučivanja, Znanstveno-stručno kolokvij “Matematika i IKT”, CECIIS – Central European Conference of Intelligent Systems 2012, 19.-20.9.2012., Varaždin
 23. Divjak, B., Begičević Ređep, N.: Methodology for Strategic Planning of e-Learning Implementation in Developing Countries, Proceedings of the EDEN 2012 (European Distance and E-learning Network) Annual Conference, Open Learning Generations, Closing the Gap from “Generation Y” to the Mature Lifelong Learners, Porto, Portugal, 6-9 June 2012.
 24. Cehulić, D., Hunjak, T., Begicevic, N.: Comparison of a Bank's Financial Ratios Using the Analytic Hierarchy Process, Proceedings of the 22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems, September 21st - 23rd, 2011, Varazdin, Croatia, pp. 187 – 194
 25. Kliček, Božidar; Oreški, Dijana; Begičević, Nina, Temporal Recommender Systems, Recent researches in applied computer and applied computational science / Chen, S ; Mastorakis, Nikos ; Rivas-Echeverria, Francklin ; Mladenov, Valeri (ur.). - World Scientific and Egineering Academy and Society (WSEAS) Press , 2011, ISBN: 978-960-474-281-3, pp 248-253
 26. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: AHP-based group decision making using keypads, International Journal of Economics and Business Research 2011 - Vol. 3, No.4  pp. 443 - 458
 27. Sen, H., Begicevic, N., Geric, S.: Decision making on Customer Relationship Management Solution Using the Analytic Network Process, Proceedings of the ITI 2011 33rd Int. Conf. On Information Technology Interfaces, June 27-30, 2011,  Cavtat, Croatia, pp. 439-444
 28. Divjak, B., Peharda, P., Begičević, N.: Social Network analysis of Eureka project partnership in Central and South-Eastern European regions, Journal of Information and Organizational Sciences, 2010 – Vol.34, No.2, pp. 163-238, Varazdin 2010
 29. Saaty, T.L., Begicevic, N.: The scope of human values and human activities in decision making, Appl. Soft Comput. J. 10 (2010) 963-974, doi:10.1016/j.asoc.2010.04.002, Available online 13 April 2010, <http://science.servepics.com/> (CC rad), Impact Factor: 2.084, 5-Year Impact Factor: 2.100
 30. Vidacek-Hains, V., Begicevic, N., Klacmer Calopa, M.: Relationship between managers' self-evaluation of decision-making and locus of control, 5th International Conference Economic Development Perspectives of SEE Region in the Global Recession Contex, Proceedings: Book of Extended Abstracts, USB With Full Papers, University of Sarajevo, School Of Economics and Business, Bosnia and Hercegovina, October 14-14, 2010, ISBN: 978-9958-25-046-0, p. 73-74
 31. Divjak, Blazenka; Peharda, Petra; Begičević, Nina: Social Network Analysis of Successful Partnerships in Innovative International Projects // Proceedings of the ITI 2010 32nd Int. Conf. on Information Technology Interfaces / Vesna Luzar-Stiffler ; Iva Jarec ; Zoran Bekic (ur.), Zagreb : Srce University Computing Centre, University of Zagreb, 2010., 441-446 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).
 32. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: AHP based group decision making using keypads, January 2010 Business & Economics Society International Conference Nassau - Bahamas, January 6-9, 2010.
 33. Klačmer Čalopa, M., Begičević N.: AHP based model for decisions on open-end investment funds, Monograph: Economic Policy and Global Recession, Beograd: Faculty of Economics Belgrade, University of Belgrade, 2009. Vol.2, 109-118.
 34. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: Decision-making on prioritization of projects in higher education institutions using the analytic network process approach, Central European Journal of Operations Research CEJOR 2009, Berlin : Springer, ISSN 1435-246X, ZDB-ID 11788756. - Vol. 18.2010, 3, p. 341-364, Published online: 16 September 2009, <http://www.springerlink.com/content/c53pn6337104275k/>Published online: 16 September 2009
 35. Begicevic, Nina; Divjak, Blazenka; Hunjak, Tihomir: Decision making on project selection in high education sector using the Analytic Hierarchy Process // Proceedings of the ITI 2009 31st International Conference on Information Technology Interfaces. Zagreb: University Computing Centre, University of Zagreb, 2009. 547-553
 36. Begičević, Nina; Divjak, Blaženka; Hunjak, Tihomir: Comparison between AHP and ANP: Case Study of Strategic Planning of E-Learning Implementation, International Journal of the Analytic Hierarchy Process. VOL 1 (2009), 1; 31-44
 37. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: Development of AHP based model for decision making on e-learning implementation, Journal of Information and Organizational Sciences, VOL 31, NO.1 (2007), Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2007., p. 13-25
 38. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: Prioritization of e-learning forms: a multicriteria methodology, Central European Journal of Operations Research CEJOR 2007, Volume 15, December 2007, Issue 4, <http://www.springerlink.com/content/03111h2h3280h556/fulltext.pdf>
 39. Fabac, R., Begičević, N., Vukadinović, D.: Knowledge society and decision making in organizations - A formal approach framework, CNSI - 2007, International Conference on Advances and Systems Research, October 25th - 27th 2007, Zadar, Croatia
 40. Rupčić N., Begičević N.: E-learning potentials in building academic institutions as learning organizations, 6th International Symposium "Economy & Business 2007", International scientific publications, Sunny Beach, Bulgaria, 2007.
 41. Bubaš G., Balaban I., Begičević N.: Course Evaluation in e-Learning by Comparative Analysis of Two or More e-Learning Courses, 18th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2007, Varaždin, 2007., p. 65-72.
 42. Begičević N., Divjak B., Hunjak T.: Comparison between AHP and ANP: Case study of strategic planning of e-learning implementation, ISAHP 2007, Viña Del Mar, Chile, August- 3-8, 2007.
 43. Bubaš G., Balaban I., Begičević N.: Evaluation of Online Courses as an Element of Instructional Design: The Case of Two Hybrid University Courses, Proceedings of the 30th MIPRO 2007 International Convention in Opatija, Vol. IV., MIPRO, 2007., p. 216-222.
 44. Kliček B., Gerić S., Begičević N.: Data Collection in the Green Patrol project, Our Economy - Review of Current Issues in Economics, Vol. 53, No. 1-2, Maribor (FEB), Slovenia, 2007., p. 108. - 116.
 45. Begičević N., Divjak B.: Validation of theoretical model for decision making about e-learning implementation, Journal of Information and Organizational Sciences, VOL 30, NO.2 (2006), Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2006., p. 171-185
 46. Begičević N., Divjak B., Hunjak T.: Development of AHP based model for decision making on e-learning implementaton, 17th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2006, Varaždin, 2006., p. 375-383.
 47. Hunjak T., Begičević N.: Prioritisation of e-learning forms based on pair-wise comparisons, Journal of Information and Organizational Sciences, 30 (2006), Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2006., p. 47-63
 48. Begičević N., Klačmer M., Gerić S.: Innovative approach in management decision making, 8th International conference on linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment, STIQE 2006, Maribor, Slovenia, 2006., p. 17-23
 49. Divjak B., Begičević, N.: Imaginative Acquisition of Knowledge - Strategic Planning of E-Learning, ITI 2006 Proceedings of the 28th International Conference on Information Technology Interfaces, University Computing Centre SRCE, University of Zagreb, 2006., p. 47-53
 50. Kliček B., Gerić S., Begičević N.: Innovative approach in environmental satisfaction survey - The green patrol case, 8th International conference on linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment,STIQE 2006, Maribor, Slovenia, 2006., p.87-93
 51. Hunjak T., Begičević N.: How to choose the most suitable form of implementing e learning?, 16th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2005, Varaždin, 2005., p. 169-179.
 52. Baracskai Z., Begičević N., Hruška D.: Modeling e-learning system in high education by DoctuS knowledge-based system: the case of Croatia, Beijing International Conference On Applied Business Research BICABR 2005, Beijing, China, 2005.
 53. Kliček B., Gerić S., Begičević N.: Models of intelligent organizations functioning, Proceedings of the 28th MIPRO 2005 International Convention in Opatija, 2005., p. 40-46.
 54. Zver B., Begičević N., Gerić S.: Od informacija do informacijskih sustava, Zbornik radova XIII., Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar, Mostar, 2004., p. 100-115.

Projekti

Međunarodni i nacionalni projekti

 • Projekt “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” ESF; 2015-2019; (koordinatorica na FOI-ju)
 • Projekt “Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu”, ESF; (koordinatorica na FOI-ju); 2014-2016;
 • Projekt HR.3.1.20-0038 Osnaživanje gimnazijskog obrazovanja provedbom kurikularne reforme STEM i ICT područja; ESF; (koordinatorica na FOI-ju) 2014-2016;
 • Horizon CRISS, Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools, 2017-2019 (suradnica)
 • INTERREG DIGITRANS - DIGITAL TRANSFORMATION IN THE DANUBE REGION, 2017-2019 (suradnica)
 • IPA projekt Klick & Learn, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, 2012-2014 (koordinatorica na FOI-ju)
 • IPA FIDES - FROM IP TO BUSINESS: Developing enviroment for startup companies, 2011-2013  (suradnica)
 • Life Long Learning Programme COMENIUS, InterCom-Learning - Basic Skills, 2011-2013 (suradnica)
 • IPA Kosovo, Project Inception Report EU IT Pilot Project in the Field of Education, EuropeAid/127855/D/SER/KOS, 2010 - 2012. (suradnica)
 • IPA 2007-2009, Local Partnerships for Employment, EuropeAid/127435/D/SER/HR 2009-2011. (suradnica)
 • Challenges of applying new teaching methods and techniques in South East European Universities - JFDP alumni, American Council of International Education, 2008-2009. (koordinatorica na FOI-ju)
 • Tempus JEP projekt: Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia, JEP_41063_2006 (suradnica)
 • Tempus JEP projekt: Courses for Institution Building in Croatia - eGovernment (eGovCro), TEMPUS_JEP_IB 40042_2005, 2007 – 2009. (suradnica)
 • Tempus JEP projekt: Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development, CD_JEP-16086-20012002 – 2005. (suradnica)
 • Tempus SCM projekt: Teaching and Language Skills: Training Project, SCM-C006A04, 2004 - 2005. (suradnica)
 • EUREKA projekt E!2584 Euroturism Ulixes Intelligent Tourist Organization, 2000 – 2004. (suradnica)

Nacionalni znanstveni projekti

 1. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak Republike Hrvatske: Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju - primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu – HigherDecision, 2015-2019. (suradnica)
 2. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak Republike Hrvatske: Ishodi učenja u interdisciplinarnim studijskim programima INTER-OUTCOMES, 2007-2008. (suradnica)
 3. CarNet: Referalni centar za prijavljivanje projekata e-obrazovanja, 2003-2006. (suradnica)
 4. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak Republike Hrvatske: Referalni centar za upravljanje kvalitetom u institucijama visokog školstva, 2005- 2006. (suradnica)
 5. Projekt „Moderna javna uprava“, Varaždinska županija, (koordinatorica na FOI-ju)

Znanstveni projekti MZO-a

 1. šifra projekta: 0161217 "Razvoj matematičkih modela za unaprijeđenje kvalitete usluga u javnom sektoru", od 2007. godine do 2014.
 2. šifra projekta: 0016017 "Evaluacija učinaka primjene informacijskih tehnologija", od 2002. godine do 2005.
 3. šifra projekta: 0016014 "Inteligentne organizacije", od 2002. godine do 2005.

Ekspertiza

 • Senior ekspert u strateškom planiranju i odlučivanju – ekspert za alokaciju resursa, višekriterijsko odlučivanje – projekti, radionice, treninzi (8 godina iskustva), ekspert za alate za višekriterijsko odlučivanje i strateško planiranje (Decision Lens, ExpertChoice, SuperDecisions)