Skip to content Skip to navigation

Nikola Kadoić

Dr. sc. Nikola Kadoić
Viši asistent/poslijedoktorand
Odjel:
Katedra za organizaciju
Katedra za kvantitativne metode - Pridruženi član
 
Nikola.Kadoic@foi.hr
 
+385 42 390857
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Istočno krilo, kat 3
Kabinet
Broj prostorije: 110