Skip to content Skip to navigation

Nikola Kadoić

Doc. dr. sc. Nikola Kadoić
Docent
Odjel:
Katedra za kvantitativne metode - Pridruženi član
Katedra za organizaciju
 
+385 42 390837
 
FOI 1
Istočno krilo, 2. kat
Kabinet
Broj prostorije: 75