Skip to content Skip to navigation

Nikola Garafolić

Nikola Garafolić, mag. inf.
Istraživač/stručnjak
Odjel:
Centar za razvoj programskih proizvoda
 
nikola.garafolic@foi.hr
 
+385 42 390831