Skip to content Skip to navigation

Nikola Garafolić

Nikola Garafolić, mag. inf.
Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Odjel:
Centar za razvoj programskih proizvoda
 
nikola.garafolic@foi.hr