Skip to content Skip to navigation

Nela Kivač

Nela Kivač, mag.iur
Stručna suradnica
Odjel:
Odjel za opće i tehničke poslove
 
nkivac@foi.hr