Skip to content Skip to navigation

Marko Matus

Marko Matus, mag. inf.
Asistent
Odjel:
Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo
 
+385 42 390839
 
FOI 1
Južno krilo, 2. kat
Kabinet
Broj prostorije: 79