Skip to content Skip to navigation

Marijana Bubanić

Dr. sc. Marijana Bubanić
Asistentica
Odjel:
Katedra za gospodarstvo
 
+385 42 390848
 
FOI 1
Južno krilo, 3. kat
Kabinet
Broj prostorije: 99