Skip to content Skip to navigation

Marija Jakuš

Marija Jakuš, dipl. inž.
Predavačica
Odjel:
Katedra za kvantitativne metode
 
+385 42 390856
 
FOI 1
Istočno krilo, 3. kat
Kabinet
Broj prostorije: 109