Skip to content Skip to navigation

Marija Jakuš

Marija Jakuš, dipl. inž.
Predavačica
Odjel:
Katedra za kvantitativne metode
 
mjakus@foi.unizg.hr
 
+385 42 390856
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Istočno krilo, kat 3
Kabinet
Broj prostorije: 109