Skip to content Skip to navigation

Maja Buhin Pandur

Maja Buhin Pandur, prof. math.
Asistentica
Odjel:
Katedra za kvantitativne metode
 
mbuhin@foi.unizg.hr
 
+385 42 390856
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 3
Kabinet
Broj prostorije: 106