Skip to content Skip to navigation

Maja Buhin Pandur

Maja Buhin Pandur, prof. math.
Asistentica
Odjel:
Katedra za kvantitativne metode
 
+385 42 390856
 
FOI 1
Južno krilo, 3. kat
Kabinet
Broj prostorije: 106