Skip to content Skip to navigation

Karolina Kokot

Karolina Kokot, mag. oec.
Asistentica
Odjel:
Katedra za organizaciju
 
kkokot@foi.unizg.hr
 
+385 42 390888
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 2
Kat 2
Kabinet
Broj prostorije: 207