Skip to content Skip to navigation

Karolina Kokot

Karolina Kokot, mag. oec.
Asistentica
Odjel:
Katedra za organizaciju
 
kkokot@foi.unizg.hr
 
+385 42 390853
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 3
Kabinet
Broj prostorije: 90