Skip to content Skip to navigation

Karolina Kokot

Karolina Kokot, mag. oec.
Asistentica
Odjel:
Katedra za organizaciju
 
kkokot@foi.hr