Skip to content Skip to navigation

Karolina Kokot

Karolina Kokot, mag. oec.
Asistentica
Odjel:
Katedra za gospodarstvo - Pridruženi član
Katedra za organizaciju
 
+385 42 390853
 
FOI 1
Južno krilo, 3. kat
Kabinet
Broj prostorije: 90