Skip to content Skip to navigation

Josipa Bađari

Josipa Bađari, prof.
Stručna suradnica
Odjel:
Centar za međunarodne projekte
 
+385 42 390843
 
FOI 1
Južno krilo, 2. kat
Centar za međunarodne projekte
Broj prostorije: 80