Skip to content Skip to navigation

Josipa Bađari

Josipa Bađari, prof.
Stručna suradnica
Odjel:
Centar za međunarodne projekte
 
jobadjari@foi.unizg.hr
 
+385 42 390843