Skip to content Skip to navigation

Jelena Gusić

Jelena Gusić, mag. math.
Asistentica
Odjel:
Katedra za kvantitativne metode
 
jelena.gusic@foi.hr
 
+385 42 390863
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 1
Kabinet
Broj prostorije: 153