Skip to content Skip to navigation

Ivana Fojs

Ivana Fojs, mag. oec.
Stručna suradnica
Odjel:
Ured za međunarodnu suradnju
 
ivfojs@foi.hr
 
+385 42 390286