Skip to content Skip to navigation

Ivana Đunđek Kokotec

Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.
Asistentica
Odjel:
Katedra za organizaciju
Katedra za gospodarstvo - Pridruženi član
 
idjundjek@foi.hr
 
+385 42 390800