Skip to content Skip to navigation

Igor Balaban

Doc. dr. sc. Igor Balaban
Docent
Odjel:
Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo
Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo - Pročelnik katedre
 
ibalaban@foi.hr
 
+385 42 390832
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 3
Kabinet
Broj prostorije: 107