Skip to content Skip to navigation

Davorka Kužir

Davorka Kužir
Ostala radna mjesta 4. vrste
Odjel:
Odjel za opće i tehničke poslove
 
dkuzir@foi.hr
 
+385 42 390812