Skip to content Skip to navigation

Danijel Filipović

Danijel Filipović, mag. inf.
Asistent
Odjel:
Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo
 
dfilipovi@foi.hr
 
+385 42 390832