Skip to content Skip to navigation

Barbara Šlibar

Barbara Šlibar, mag. inf.
Asistentica
Odjel:
Katedra za razvoj informacijskih sustava
 
bslibar@foi.hr
 
+385 42 390 847