Skip to content Skip to navigation

Barbara Šlibar

Barbara Šlibar, mag. inf.
Asistentica
Odjel:
Katedra za organizaciju
 
+385 42 390 849
 
FOI 1
Južno krilo, 3. kat
Kabinet
Broj prostorije: 101