Skip to content Skip to navigation

Barbara Šlibar

Barbara Šlibar, mag. inf.
Asistentica
Odjel:
Katedra za organizaciju
 
bslibar@foi.unizg.hr
 
+385 42 390 847
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 3
Kabinet
Broj prostorije: 97