Skip to content Skip to navigation

Anamarija Jelaković

Anamarija Jelaković, mag. oec.
Asistentica
Odjel:
Katedra za organizaciju
 
anajelako@foi.unizg.hr
 
+385 42 390893
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 2
Kat 1
Kabinet
Broj prostorije: 105