Skip to content Skip to navigation

Ana Horvat

Ana Horvat, mag. phil., mag. philol. franc.
Viša stručna suradnica u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Odjel:
Centar za međunarodne projekte
 
anhorvat@foi.unizg.hr
 
+385 42 390850
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 3
Kabinet
Broj prostorije: 92