Skip to content Skip to navigation

Istraživanje

Veliki broj međunarodnih i domaćih znanstvenih i razvojnih projekata rezultira primjenom u nastavnom procesu i transferom znanja u praksu. 

Studijski programi

Nastavni planovi i programi u skladu su sa svjetskim trendovima u području, fleksibilni i ogranizirani prema ishodima učenja pojedinog studija i pojedinačnih kolegija.

Fakultet organizacije i informatike

FOI je smješten u samome centru prekrasnoga baroknog grada Varaždina, ima polustoljetnu tradiciju istraživanja i educiranja u području informacijskih i organizacijskih znanosti.

Dobrodošli na FOI

Izdvajamo

Objavljeni su preliminarni rasporedi za preddiplomske i diplomske sveučilišne te za stručni studij PITUP Varaždin. 

Raspored ne uključuje termine laboratorijskih vježbi - termine studenti dogovaraju s predmetnim nastavnicima u početnom tjednu nastave.Raspored nastave objavljen je u aplikaciji Nastava.Nastava...
Studenti, PDS IPS, PDS EP, PITUP, DS INF, DS EP
16.09.2016, 10:11

Objavljeni su natječaji za upis na Poslijediplomski doktorski studij Informacijsko-komunikacijske znanosti i upis na Poslijediplomske specijalističke studije (1) Menadžment poslovnih sustava i (2) Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava. Natječaji su otvoreni do 30. rujna 2016. godine.

Prijavi na natječaj za upis na poslijediplomske studije treba priložiti:ovjerene prijepise (preslike) diplome i svjedodžbe dodiplomskog studijaovjereni prijepis ocjena  dodiplomskog studija iz...
Studenti, Doktorski studij, Specijalistički studij
04.07.2016, 15:58

Nadolazeća događanja

FOI webcam

Novosti

Studenti prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Informacijski/poslovni sustavi i studenti prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Ekonomika...
Studenti, PDS IPS, PDS EP
23.09.2016, 15:34
Objavljeni su rasporedi za 1. ciklus nastave na stručnom studiju PITUP za centre Križevci, Sisak i Zabok. 
Studenti, PITUP
23.09.2016, 14:56
Pod pokroviteljstvom tvrtke Infodom d.o.o., u četvrtak, 22. rujna 2016. godine, u zgradi FOI1, 2. kat, dvorana 3 u 11:45, u sklopu CECIIS konferencije, održat će...
Događaji, Znanstveni i stručni rad
22.09.2016, 09:38
U sklopu CECIIS konferencije, sponzorsko predavanje na engleskom jeziku na temu "Perspectives of Big Data" održat će Ljiljana Perica, predstavnica tvrtke Oracle...
Događaji, Znanstveni i stručni rad
22.09.2016, 09:10
Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu je svečano otvorena 27. međunarodna znanstvena konferencija posvećena informacijskim i inteligentnim sustavima...
Događaji
21.09.2016, 16:22
Dana 30. rujna 2016. godine pristupnik Slaven Smojver ima javni razgovor vezan uz prijavu teme doktorskog rada.
Doktorski studij
21.09.2016, 16:11
Objavljene su rang liste za upis na diplomske studije informatike i diplomski studij "Ekonomika poduzetništva" te za upis u razlikovnu godinu diplomskih studija.
Studenti, DS INF, DS EP
20.09.2016, 11:25
Od srijede 21. rujna do petka 23. rujna 2016., na Fakultetu organizacije i informatike održat će se 27. trodnevna međunarodna znanstvena konferencija posvećena...
Događaji, Znanstveni i stručni rad
18.09.2016, 20:36
Arhiva

Nema promoviranog sadržaja.

Nadolazeća događanja

FOI webcam