Skip to content Skip to navigation

Partnerska sveučilišta

FOI ima preko 30 različitih bilateralnih sporazuma za razmjenu studenata s europskim i američkim sveučilištima.