Skip to content Skip to navigation

Edukacija Centra za međunarodne projekte

FOI provodi različite oblike cjeloživotnog učenja i obrazovanja, a u tom kontekstu Centar za međunarodne projekte njeguje projektnu kulturu.

Misija Centra

Misija Centra za međunarodne projekte je podizanje apsorpcijskog kapaciteta FOI-ja, Sveučilišta u Zagrebu, hrvatskih sveučilišta i partnera (gospodarstvo, javni sektor, istraživačke i obrazovne institucije, nevladine organizacije, studenti, motivirani pojedinci).

Putem sudjelovanja u projektima, edukacijom u projektnom menadžmentu projekata u znanosti i razvoju te besplatnih specijaliziranih online tečajeva Centar za međunarodne projekte, u suradnji sa savjetnicima i suradnicima, omogućuje korisnicima stjecanje kompetencija potrebnih za planiranje i vođenje projekata.

Radionice Centra

Saznajte više o radionicama!

Radionice