Skip to content Skip to navigation

Upisi na studij Informacijski sustavi i poslovni sustavi

Za upis na sveučilišni preddiplomski studij Informacijski sustavi i poslovni sustavi (IPS) mogu se prijaviti pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijske programe (redoviti i izvanredni studij) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
35%
bodovi temeljem ocjena iz srednje škole
15% Hrvatski jezik
(B razina)
35% Matematika
(A razina)
15% Informatika
(nije obavezno)
  • pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz predmeta Informatika ili Matematika ili Fizika ili Kemija
  • pristupnici koji su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Informatika ili Matematika ili Fizika ili Kemija
  • pristupnici koji su predloženi od strane srednje škole iz RH koja je odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja stekla pravo predlaganja najboljih učenika. 
301 student
285 redovnih studenata
10 izvanrednih studenata
5 stranih studenata
1 pripadnici hrvatske manjine i iseljenici

Prijave na sveučilišni studij IPS (redoviti studij i izvanredni studij) obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i prema Natječaju za upis UNIZG .

  • Datumi upisa biti će objavljeni naknadno
Na upis je potrebno donijeti:
  • original i kopiju svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature
  • jednu sliku formata 4*6 cm
  • upisni paket (podiže se u skriptarnici Fakulteta uz predočenje dokaza o uplati, cijena 330 kn) (Primjer za ispunjavanje dokumenata koji se dobivaju u upisnom paketu: Matični list, Upisni list).
Postupak upisa
Podizanje upisnog paketa u Skriptarnici (kod ulaza na Fakultet uz predočenje potvrde o uplati (330,00 kn))
Prijava i preuzimanje korisničkog računa za studomat u Studentskoj referadi (prizemlje). Obavezno pripremiti upisni broj s portala postani-student.hr
Popunjavanje upisnih obrazaca u dvorani 10
Upis godine na studomatu u dvorani 5 (prizemlje)
Ovjera ugovora i uplate školarine (samo za izvanredne i redovne studente koji plaćaju studij!)
Ispis potvrda o studentskom statusu (po potrebi, zdravstveno, studentski dom i sl.) na studomatu ispred studentske referade
Predaja dokumenata i obrazaca za upis u studentskoj referadi: Upisni list, Matični list (sa zaljepljenom slikom), Lista prijavljenih kolegija, Svjedodžba/potvrda o položenim ispitima državne mature
Slikanje za studentske iskaznice u dvorani 5