Skip to content Skip to navigation

Obrane radova

Naziv: Metodološki pristup razvoja aplikacije za kontrolu korištenja školskog autobusnog prijevoza (The methodological approach to the development of applications for the control of the use of school bus transportation)
Student: Bukovec Nikolina
Opis: U ovom radu bit će predstavljena ideja za realizaciju web aplikacije koja bi se koristila u svrhu kontrole prijevoza u školama. Pošto je školski prijevoz besplatan, a svako dijete ima pravo koristiti prijevoz neograničeno, no isto tako i ne koristiti ga (ukoliko neki dan odluči pješačiti), na ovaj način efikasno se može voditi evidencija korištenja (prijavom preko aplikacije na ulazu u autobus). Aplikacija će biti realizirana u obliku prototipa, u svrhu prikaza razvoja nove usluge.
Mentor: Doc. dr. sc. Renata Mekovec
Suocjenjivač: Dr. sc. Katarina Pažur
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 08:30, dv 11, foi1
Naziv: Primjena tehnika strojnog učenja u analizi aktivnosti na e-kolegiju (Machine learning for e-learning activity analysis)
Student: Barišić Marin
Opis: Cilj rada je ustvrditi postoje li zakonitosti povezujući aktivnost na odabranom e-kolegiju s uspjehom istog kolegija, primjenjujući jednu od tehnika strojnog učenja. Ukratko, putem izrađenog prediktivnog modela temeljenog na strojnom učenju analiziraju se aktivnosti studenata na e-kolegiju.
Mentor: Doc. dr. sc. Dijana Oreški
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Božidar Kliček
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 08:30, kabinet profesora Kličeka
Naziv: Izrada 2D igre u alatu Unity (Building of 2D games in Unity)
Student: Maričić Mihovil
Opis: U uvodnom dijelu obijasniti ću princip rada u alatu Unity te mogućnosti razvoja aplikacije u programskim jezicima C# i Javascript. Također ću usporediti Unity s alatima poput Unreal Engina, GameMakera i slično. Konačno slijedi izrada i dokumentiranje cross platform igre koja koristi 2D grafiku, a bazira se igrama poput Geometry Dash gdje se dinamički generiraju dijelovi mape u smjeru kretanja, odnosno nestaju kako ih prolazimo.
Mentor: Prof. dr. sc. Danijel Radošević
Suocjenjivač: Mladen Konecki, mag. inf.
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 09:00, Kabinet Radošević (Laboratorij GPSU)
Naziv: Sustav ranog prepoznavanja studenata s rizikom od nepovoljnih akademskih rezultata korištenjem strojnog učenja (An early warning system of students at risk of adverse academic results using machine learning)
Student: Kovač Romano
Opis: Ovaj rad bavit će se problematikom identificiranja studenata s rizikom od nepovoljnih akademskih rezultata prilikom studiranja uz pomoć tehnika nadziranog strojnog učenja. Rad će biti popraćen nizom aktivnosti poput otkrivanja identifikatora ranog prepoznavanja rizičnih studenata, izradom i analizom prediktivnih modela, korištenje klasifikacijskih algoritama, njihova međusobna usporedba i njihova evaluacija korištenjem odabranih metrika te naposljetku izradom sustava primjenjivog u praksi. Za potrebe ovog rada za skup podataka uzet će se i analizirati rezultati uspješnosti studenata prilikom studiranja na fakultetu, a predviđeni je i anketni upitnik u svrhu dodatnog prikupljanja potrebitih podataka. Programski jezici kao i njihovi specijalizirani paketi koji će se koristiti prilikom izrade ovog rada su Python i R.
Mentor: Doc. dr. sc. Dijana Oreški
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Božidar Kliček
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 09:00, Kabinet profesora Kličeka
Naziv: Sustav za upravljanje bazama podataka Oracle 12c (Databse managementy system Oracle 12c)
Student: Musa Stjepan
Opis: U radu će biti opisan sustav Oracle 12c te, na primjeru baze podataka, prikazano kako se taj isti sustav koristi na primjeru jedne baze podataka.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Kornelije Rabuzin
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 09:00, kabinet prof. Maleković
Naziv: Dizajn interakcija za web i mobilna sučelja (Interaction Design for Web and Mobile Interfaces)
Student: Cindrić Mateja
Opis: Danas je čovjek u stalnoj interakciji s programskim proizvodima te u velikoj mjeri s web stranicama i mobilnim aplikacijama. U radu ću dati pregled komponenti korisničkog sučelja na web i mobilnim platformama koji omogućavaju interakciju s čovjekom i opisati trendove u dizajnu interakcija kod web i mobilnih aplikacija. Prema napisanom teoretskom dijelu rada, pružit ću primjere web i mobilnih aplikacija te prema tim primjerima analizirati dizajn interakcija za web i mobilna sučelja te usporediti komponente interakcije i navesti smjernice dizajna interakcija.
Mentor: Doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Zlatko Stapić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 09:00, Dvorana za sastanke, 1. kat
Naziv: Proces dizajna korisničkog iskustva (User Experience Design Process)
Student: Miličević Ivan
Opis: Cilj rada je prikazati teorijski pregled procesa razvoja korisničkog iskustva te pritom opisati metode i tehnike koje se koriste. U praktičnom dijelu rada potrebno je izraditi dizajn korisničkog iskustva mobilne aplikacije.
Mentor: Doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Zlatko Stapić
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 09:30, Dvorana za sastanke, 1. kat
Naziv: Izrada društvene računalne igre za više igrača (Development of casual multiplayer game)
Student: Žonja Ian
Opis: Izrada takozvane "Curve fever" igrice u c++-u, uz pomoc sfml biblioteke. U projektu ce se obraditi multiplayer concept, collision, kretanje igraca te bodovanje
Mentor: Mladen Konecki, mag. inf.
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Danijel Radošević
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 09:30, dv. 11 ili kabinet
Naziv: Sustav za upravljanje bazama podataka PostgreSQL 10 (Database management system PostgreSQL 10)
Student: Žunec Darko
Opis:

Opisivanje nove verzije sustava za uptavljanje bazama podataka, PostgreSQL 9.5. Opisivanje osnovnih naredbi te usporedba sa prethodnim verzijama. Izrada primjera u navedenom sustavu.

Mentor: izv.prof.dr.sc. Kornelije Rabuzin
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Alen Lovrenčić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 09:30, kabinet prof. Maleković
Naziv: Dizajn sučelja kao element korisničkog iskustva Android mobilnih aplikacija (Interface design as an element of Android mobile applications user experience)
Student: Sajčić Stella
Opis: Završni rad će sadržavati opis trenutnih standarda dizajna korisničkog sučelja. Standardi dizajna korisničkog sučelja bit će primjenjena na Android 6.0 platformi. Uz teoretski dio dizajna korisničkog sučelja popratit ću primjerima odnosno slikama kako dizajn mora izgledati za određeni element sučelja. Zamisao je da na aplikaciji primijenim dizajn koji sam opisala kroz završni rad. Aplikacija koju ću raditi sadržavati će elemente koji će korisniku omogućiti unos, odabir i spremanje podataka. Aplikacija će se testirati na najmanje pet korisnika koji će preko ankete ocijeniti svoje zadovoljstvo dizajnom korisničkog sučelja. Na temelju ankete, zaključno ću zaključiti koji dio dizajna korisnicima se sviđa odnosno ne sviđa te probati primijeniti na dizajnu aplikacije.
Mentor: Doc. dr. sc. Zlatko Stapić
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:00, Kabinet za satanke (FOI 1)
Naziv: Udaljeni nadzor i upravljanje osobnim računalima (Remote PC Monitoring and Control)
Student: Šepović Marko
Opis: Udaljeno upravljanje je usluga koja se vrši uz pomoć posebnog programa ili značajke koja je uključena u većinu operacijskih sustava, a omogućuje pristup udaljenom računalu. Pristup se vrši preko interneta ili neke druge mreže na drugom geografskom području i korisnicima omogućuje interakciju sa udaljenim sustavnom kao da su fizički na tom računalu.Programi za upravljanje na daljinu omogućuju korisnicima pristup svojem radnom mjestu sa radne stanice kod kuće i obrnuto. Takve programe koristi osoblje mnogih računalnih proizvođača kojima pružaju tehničku podršku svojim klijentima kod dijagnosticiranja, popravljanja ili rekonfiguracije operacijskog sustava ili pak za rješavanje hardverskog problema. Svako upravljanje i nadziranje na daljinu ima dvije strane: administratorsku stranu koja predstavlja poduzeće koje vrši odnosno pruža usluge upravljanja i nadzora te klijentsku stranu kojoj se pružaju usluge upravljanja i nadzora.
Mentor: Dr. sc. Miran Zlatović
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Željko Hutinski
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:00, Kabinet mentora (2. kat, ured br. 75)
Naziv: Upravljanje vremenom u uredu (Office time management)
Student: Jutriša Tatjana
Opis: U teorijskom dijelu rada opisan je ured i uredsko poslovanje općenito. Zatim se opisuju upravljanje vremenom kao komponenta (dobro/loše upravljanje vremenom), tehnike za povećavanje efikasnosti vremenskih utrošaka te korisnost upravljanja vremenom. U drugom teorijskom dijelu djela rada opisuju se procedure analize vremena ( ABC analiza, Pareto analiza, Eisenhower metoda…). Nadalje opisuju se radne aktivnosti te upravljanje radnim aktivnostima. U praktičnom dijelu rada prikazuju se programska rješenja/komponente za podršku upravljanju vremenom (Office alati za podršku, Google alati za planiranje vremena i ostali).
Mentor: izv.prof.dr.sc. Valentina Kirinić
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Zvonimir Sabati
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:00, Kabinet Sabati
Naziv: Razvoj i implementacija protokola za višeodredišni prijenos podataka u lokalnoj mreži (Development and implementation of multicast protocol in local area networks)
Student: Cerovec Nino
Opis: Razvoj i implementacija protokola na aplikacijskom sloju za višeodredišni prijenos podataka u lokalnoj mreži. Protokol omogućava komunikaciju između ravnopravnih čvorova i pridruživanje glavnog (server) čvora. Glavni čvor je opcionalan i jedinstven u multicast mreži, a manifestira se kao još jedan ravnopravni čvor s dodatnim mogućnostima i ovlastima. Glavni čvor ne pruža funkcionalnost za povezivanje između ravnopravnih čvorova (peer-to-peer aplikacija), nego podržava dodatne usluge (slanje notifikacije povezanim čvorovima, tematske grupe...) za povezane čvorove.
Mentor: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Suocjenjivač: Dr. sc. Nikola Ivković
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:00, kabinet doc. dr. sc. Ivana Magdalenića
Naziv: Analiza povrata dionica metodama klasteriranja (Analysing of stock returns using clustering methods)
Student: Čvrljević Petra
Opis: U ovom radu definirat ću mjere sličnosti, objasniti metode hijerarhijskog i k-means klasteriranja. Klasteriranje će se izvršiti na tjednim povratima 20 dionica (razdoblje od dvije godine) uvrštenih na Zagrebačku burzu. Analizu ću napraviti u statističkom okruženju R.
Mentor: Jelena Gusić, mag.math.
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Jasminka Dobša
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:00, Kabinet asistentice J. Gusić
Naziv: Integracija ERP sustava sa sustavima za poslovno izvještavanje (Integration of ERP system and business inteligence)
Student: Kocanjer Diana
Opis: U sklopu ovog rada analizirati ću tržišta za BI rješenja za ERP, proučiti QlikSense i PowerBI alate za poslovno izvještavanje te izraditi nekoliko izvještaja pomoću navedenih alata. Zatim ću navesti sličnosti i razlike te napredne mogućnosti BI alata. Nadalje, istražiti ću kako je riješena integracija PowerBI alata u NAV 2017 te mogućnosti integracije QlikSense i PowerBI alata.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ruben Picek
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Kornelije Rabuzin
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:00, dvorana 11
Naziv: Primjena 3D modeliranja za tehnološko - prezentacijske namjene (3D modelling in technology presentation)
Student: Gložinić Vedran
Opis: Tema je usmjerena na proces izrade 3D modela potpuno izmišljenog automobila. Od samog promišljanja o ideju, izrade koncepta na papiru i konceptualnog arta do same faze modeliranja, istraživanja i prezentiranja. U prvom poglavlju tema će pokriti samu 3D tehnologiju i pokazat će se primjeri vezani uz neke automobile koji su nastali iz koncepta u stvarnost. U drugom poglavlju prikazati će se sam proces razrade ideje, prikazat će se skice i okvirne tehničke specifikacije te postaviti početni uvjeti za izradu. U trećem poglavlju opisati će se sam proces izrade i biti će popraćen screenshotovima koji ukazuju na napredak rada. Zadnje tj. četvrto poglavlje prikazat će render i gotov konceptualni automobil.
Mentor: Dr. sc. Igor Tomičić
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Zvonimir Sabati
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:25, Kabinet Tomicic FOI2
Naziv: Razvoj modula za obračun plaća u ERP sustavu MS Dynamics NAV (Development of salaries module in ERP system MS Dynamics NAV)
Student: Komorčec Antonio
Opis: U diplomskome radu teorijski će se objasniti potreba digitalizacije obračuna plaća, zašto je obračun plaća danas skoro i nemoguć bez digitalizacije, koristi i potrebe za obuhvaćenim modulom plaća unutar samog ERP-a. Praktični dio obuhvatit će izgradnju modula u MS Dynamics NAV-u, praktični dio sastojat će se od teorijskog pojašnjenja pojedinog dijela modula, kao i izrade pojedinog dijela, bile to postave ili izvještavanja potrebna za potpuni obračun plaća.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ruben Picek
Suocjenjivač: Dr. sc. Darko Andročec
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:30, dvorana 11
Naziv: Sigurnosna pohrana podataka (Data backup)
Student: Plahutar Igor
Opis: Objašnjenje sigurnosne pohrane podataka, zašto i kome je važna. Opis vrste (backupa), uređaja i medija za backup (prednosti i mane). Usporedit ću mogućnosti besplatnih komercijalnih alata za backup i opisati strategiju sigurnosnog pohranjivanja podataka, a nakon toga planiranje procesa sigurnosnog pohranjivanja podataka. Na samom kraju ću implementirati plan sigurnosne pohrane mailbox baze podataka Microsoft Exchange Servera i demonstrirati kroz praktični primjer, koristeći probnu verziju aplikacije Acronis Backup.
Mentor: Dr. sc. Miran Zlatović
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Željko Hutinski
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:30, Kabinet mentora (2. kat, ured br. 75)
Naziv: RDF baze podataka (RDF databases)
Student: Horvat Dario
Opis: Resource Description Framework (RDF), usmjereni graf kojem je trojka subjekt-predikat-objekt osnovna jedinica prikaza informacija, koristi se kao jedan od formata za čuvanje podataka u graf bazama podataka. Takve se graf baze podataka nazivaju RDF baze podataka. U radu će se teorijski obraditi RDF, te će se objasniti načini čuvanja u RDF bazama podataka. Napraviti će se usporedba s ostalim načinima čuvanja podataka u graf bazama podataka, te će se prikazati upitni jezici koji se koriste. Za praktičan primjer izradit će se mobilna aplikacija gdje će se koristiti elementi RDF baze podataka.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Sandra Lovrenčić
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Kornelije Rabuzin
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:30, kabinet izv.prof.dr.sc. K. Rabuzin
Naziv: Razvoj igara za virtualnu stvarnost (Virtual Reality Game Development)
Student: Steyskal Toni
Opis: Diplomski rad ce opisati razvoj VR grane razvoja igara kao i nacin rada VR uredaja. Analizirat ce se trenutno trziste VR igara, moguca buducnost i smjer VR industrije opcenito. Rad ce sadrzavati opisan pristup razvoju VR igara, pojedine uloge clanova u timu i cestih problema u razvoju VR svijeta. Za praktican dio kreirat ce se VR igra koja ce prikazati trenutne mogucnosti i ogranicenja VR igara.
Mentor: Doc. dr. sc. Zlatko Stapić
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:30, Dvorana za sastanke - FOI1
Naziv: Prekidni sustav u operacijskom sustavu Microsoft Windows (Interrupt system in Microsoft Windows)
Student: Kuzmanović Goran
Opis: U ovom radu ću prikazati prekidni sustav u operacijskom sustavu Microsoft Windows. Prvo ću opisati što je to prekidni sustav, kako funkcionira, te kako je implementiran u sustavu Microsoft Windows. Zatim ću uz pomoću aplikacije demonstrirati različite tipove prekida.
Mentor: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Suocjenjivač: Dr. sc. Nikola Ivković
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 10:30, kabinet doc. dr. sc. Ivana Magdalenića
Naziv: Analiza tržišta ERP rješenja te ključni kriteriji korisnika za odabir ERP rješenja (Analysis of ERP solutions and the key criteria for the selection)
Student: Kačmarčik Tomislav
Opis: U sklopu ovog rada ću prikazati proces od same odluke za uvođenje ERP sustava do konačnog odabira ERP rješenja. Proces koji ću analizirati obuhvaća ključne kriterije i metode koje utječu na odabir ERP rješenja, pristupe pri odabiru ERP rješenja, te korake koje je potrebno poduzeti u procesu odabira ERP sustava. Detaljnije ću analizirati i usporediti vodeća On-premise i Cloud ERP rješenja na tržištu. Provest ću istraživanje u industriji kako bih dobio povratnu informaciju o ključnim faktorima i kriterijima koji su poduzećima najznačajniji prilikom odabira ERP sustava, te pomoću kojeg ću izraditi predložak koji će poduzećima olakšati odabir ERP sustava.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ruben Picek
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Neven Vrček
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 11:00, dvorana 11
Naziv: Provjera pristupačnosti digitalnih dokumenata (Digital document accessibility checking)
Student: Bakić Domagoj
Opis: Uporaba digitalnih dokumenata postala je uobičajena u današnjem svijetu. Za oblikovanje digitalnih dokumenata važno je biti upoznat s tipografskim pravilima i formatima digitalnih dokumenata. Čitljivost je najvažnija osobina tipografije, a odnosi se na stupanj percepcije i ugodnosti čitanja dokumenta kroz duže vrijeme. Osobe s posebnim potrebama, s obzirom na vrstu i stupanj invaliditeta, mogu imati teškoće prilikom svladavanja vizualnih zadataka kao i čitanja ili pisanja. Pristupačnost digitalnih dokumenata očituje se u prevazilaženju tih teškoća tj. osiguravanju da takve osobe mogu čitati digitalni tekst s lakoćom i razumijevanjem. Postoje alati koji provjeravaju pristupačnost digitalnih dokumenata. Tu mogućnost imaju ugrađenu i često korišteni alati za kreiranje digitalnih dokumenata. Nažalost, mnogi korisnici nisu upoznati s tom mogučnošću koja može biti velika pomoć ljudima koji izrađuju dokumente i žele biti sigurni da će dokumenti biti pristupačni širokom krugu ljudi. Zbog toga su u radu prikazani načini, postupci i alati za provjeru pristupačnosti digitalnih dokumenata.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Valentina Kirinić
Suocjenjivač: Dr. sc. Igor Tomičić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 11:00, Dvorana za sastanke (FOI 1)
Naziv: Mobilna platforma za strujanje videa uživo (Video live stream mobile platform)
Student: Jurinić Mislav
Opis: Za platformu Android izraditi aplikaciju koja će omogućavati strujanje videa uživo kojeg snima kamera jednog pametnog telefona, a video se prikazuje na zaslonu drugog pametnog telefona. Aplikacija djeluje po principu arhitekture ravnopravnih čvorova. Komunikacija između uređaja uspostavlja se na temelje koda za povezivanje koji je zadan u obliku niza znakova ili QR koda.
Mentor: Dr. sc. Nikola Ivković
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 11:00, Kabinet mentora
Naziv: Razvoj iOS mobilnih aplikacija u programskom jeziku Swift (Development of iOS mobile applications in Swift programming language)
Student: Šostarec Filip
Opis: Cilj ovog diplomskog rada je sistematizacija najčešćih koncepata razvoja mobilnih aplikacija, te njihova implementacja pri razvoju iSO mobilne aplikacije koristeći programski jezik Swift. Teorijski opisane i sistematizirane koncepte (kao što su osnovni konstrukti jezika, upravljanje rasporedom graf. elemenata - layouts, arhitekturalni predlošci dizajna - patterns, rad s podacima, rad s web servisima i sinkronizacija, višejezičnost i drugi) potrebno je primijeniti u praktičnom dijelu rada, to jest projektu razvoja mobilne aplikacije.
Mentor: Doc. dr. sc. Zlatko Stapić
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Neven Vrček
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 11:30, Kabinet mentora
Naziv: Alati za nadziranje informacijskog sustava (Information system monitoring tools)
Student: Bratić Dario
Opis: U završnom radu bi se obradio način nadziranja informacijskog sustava IS monitoring), pri čemu bi se gledali segmenti kao što su upravljanje mrežom, praćenje konfiguracija i logova, nagledanje rada web sjedišta, nagledanje performansi aplikacija, itd. Usporedilo bi se više alata, odabrao jedan, te bi pristupnik imao i praktičan dio rada kojeg bi napravio u realnoj poslovnoj organizaciji gdje će koristiti jedan ili više alata za nadziranje.
Mentor: Dr. sc. Darko Andročec
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Ruben Picek
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 11:30, dvorana 11
Naziv: Sustav ravnopravnih čvorava za dijeljenje datoteka zasnovan na središnjem registru (A peer-to-peer system for the file sharing based on a central register)
Student: Bulić Marina
Opis: U ovom radu ću izraditi P2P aplikaciju za dijeljenje datoteka u programskom jeziku C#. Centralni poslužitelj sadrži popis svih datoteka te čvorova koji tu datoteku dijele. Za svaku datoteku je na poslužitelju pohranjen i popis kriptografskih sažetaka pojedinih komada. Klijent će komunicirati sa centralnim poslužiteljem kako bi doznao tko dijeli željenu datoteku. Zatim će klijent izravno razmjenjivati komade datoteke sa drugim ravnopravnim čvorovima. U slučaju da se čvorovi nalaze iza NAT-a, komunikacija između klijenata će biti uspostavljena pomoću UDP hole punching metode.
Mentor: Dr. sc. Nikola Ivković
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 11:30, Kabinet mentora
Naziv: Oblikovanje korisničkih sučelja i iskustva korisnika (User interface and user experience design)
Student: Sakač Ana
Opis: U teoretskom dijelu rada opisane su vrste i definicije korisničkih sučelja te proces njihovog oblikovanja. Glavni naglasak u radu je na vrstama i primjeni najčešće korištenih uzoraka za dizajn korisničkih sučelja. Kako dobar dizajn započinje s razumijevanjem korisnika, njihovog uobičajenog ponašanja i načina na koji koriste određeni softver s tom temom započinje ovaj rad. U nastavku su objašnjeni uzorci koji se koriste za organiziranje sadržaja kod visoko interaktivnih sučelja pri kojima je potrebno posvetiti pažnju na količinu podataka koju korisnik vidi u određenom trenutku. Također su obrađeni uzorci korišteni za navigaciju i poziv na akciju, te elementi grafičkog dizajna gdje se objašnjava koju svrhu imaju u dizajnu korisničkih sučelja. Navedeno se prikazuje u praktičnom djelu rada kroz konkretne primjere uz primijenjenu prethodno obrađenih teoretskih dijelova. Nadalje se prikazuje kako se primjena standardnih uzoraka za dizajn korisničkih sučelja razlikuje ovisni o razini složenosti interakcije.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Valentina Kirinić
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 11:30, Soba/dvorana za sastanke (FOI-1, 1. kat)
Naziv: Upravljanje razinama uslugama (Service level management)
Student: Ajruli Adis
Opis: U ovom radu prikazati ću elemente SLA, prednosti i nedostatke pojedinog sustava, te prikazati prakse koje su za upravljanje uslugama. isto tako nastojati ću prikazati koje se aktivnosti i procesi najčešće vežu uz upravljanje razinama usluga.
Mentor: Doc. dr. sc. Renata Mekovec
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Ruben Picek
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 12:00, Vijećnica FOI1
Naziv: Sustav za nadgledanje i kontroliranje vremena provedenog ispred zaslona računalnih uređaja (A system for monitoring and controlling the time spent in front of the screens of the computing devices)
Student: Hirš Tomislav
Opis: Sustav koji će pratiti vrijeme koje se provodi pred zaslonom te kontrolirati djecu ili samokontrola za odrasle. Sustav se sastoji od klijenta i poslužitelja. Klijent šalje provedeno vrijeme, a poslužitelj bilježi je li prijeđen rok, te javlja klijentu.
Mentor: Dr. sc. Nikola Ivković
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 12:00, Kabinet mentora
Naziv: Primjena prilagodljive stvarnosti u razvoju igara (The use of adaptive reality in game development)
Student: Vukelić Sven
Opis: Diplomski rad će proučiti metode i načine primjene prilagodljive stvarnosti u razvoju igara. Rad će uključivati istraživanje tržišta igara s dinamički generiranim sadržajem, psihološke čimbenike koji čine imerzivnost te korištenje algoritama kao što su genetički i proceduralno generirajući. Za praktičan dio biti će izrađena mobilna igra bazirana na principima proširene stvarnosti.
Mentor: Doc. dr. sc. Zlatko Stapić
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 12:00, Kabinet mentora
Naziv: Prikupljanje, obrada i prikaz podataka virtualnog ekonomskog sustava igre World of Warcraft (Collecting, processing and displaying data from the virtual economic system of the game World of Warcraft)
Student: Maričević Stjepan
Opis:

U virtualnom ekonomskom sustavu igre WOW cilj igrača je da zaradi što više novaca. Uspostavom web servisa sudionici dobivaju alat koji im pomaže pri odlučivanju kada i što kupiti. Osim pomoći pri odlučivanju servis im omogućuje praćenje svih aktivnih aukcija u situacijama kada nisu u mogućnosti pristupiti igri.

Mentor: Dr. sc. Nikola Ivković
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 12:30, Kabinet mentora
Naziv: Privatnost i Internet stvari (Privacy and IoT)
Student: Bijelić Davor
Opis: Privatnost je pojam koji se danas sve više koristi i koji zauzima važan položaj u informacijskim sustavima. Privatnost korisnika u današnje je doba narušena i postoji velika potreba za razvojem sigurnosnih sustava koji bi unaprijedili privatnost korisnika na internetu. Internet stvari (Internet of Things) je mreža koja povezuje različite uređaje koji razmjenjuju informacije. Primjerice, igračke koje rastu s djecom i pohranjuju podatke o njihovim aktivnostima ili hladnjaci koji nas SMS porukom obavještavaju da je istekao rok nekom prehrambenom artiklu.
Mentor: Doc. dr. sc. Renata Mekovec
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 12:30, Vijećnica FOI1
Naziv: Utjecaj naprednih mogućnosti upravljanja korisničkim iskustvima na funkcionalne i nefunkcionalne specifikacije programskih proizvoda (Impact of Future Enablers of Customer Experience on software functional and nonfunctional requirements)
Student: Stošić Tvrtko
Opis: Razvoj tehnologija i metoda upravljanja korisnickim iskustvom postavlja nove zahtjeve pred moderne kontakt centar aplikacije. U ovom radu analizirati cu limitacije tradicionalnih kontakt centar aplikacija te ukazati na unaprijedjenja i koncepte koji su potrebna za uspjesno upravljanje korisnickim iskustvom u digitalnom dobu.
Mentor: Doc. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 13:00, Kabinet mentorice
Naziv: Glavni koncepti organiziranja najbolje prakse za upravljanje IT uslugama (General concepts of organizing for IT service management practices)
Student: Ferenčak Iva
Opis: U radu će se opisati glavni koncepti organiziranja ITSM-a s obzirom na pojedine faze životnog ciklusa IT usluga i njima srodne prakse. Koncepti uključuju organizacijske strukture, uloge i odgovornosti, kompetencije koje su važne za svaku fazu životnog ciklusa IT usluga. Primjer organiziranja ITSM-a će biti opisan na poslovnom sustavu odabranog poduzeća.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Melita Kozina
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Renata Mekovec
Studij: Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 13:00, kabinet izv.prof. dr.sc.Melita Kozina
Naziv: Utjecaj medija na formiranje stavova javnosti (The influence of media on the formation of public opinion)
Student: Raguž Katarina
Opis: Utjecaj medija na formiranje stavova javnosti fokusira se na razmatranje činjenice kako današnji čovjek živi u svijetu u kojem sve saznaje "iz druge ruke" te mu to ne ostavlja dovoljno prostora za formiranje vlastitog mišljenja.
Mentor: Nikola Kadoić, mag. inf.
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Nina Begičević
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 13:00, kabinet 110
Naziv: Izrada poslužitelja posrednika u sustavu za multimedijsko strujanje (Implementation of Relay Server for Multimedia Streaming System)
Student: Dolički Goran
Opis: U programskom jeziku C ili C++, za operacijski sustav Linux, treba implementirati poslužitelj koji će posredovati u komunikaciji između dva krajnja čvora koji za transport koriste protokol UDP.
Mentor: Dr. sc. Nikola Ivković
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 13:00, Kabinet mentora
Naziv: Primjena metoda za višekriterijsko odlučivanje u jedinicama lokalnih samouprava (Application of multi criteria decision making methods in local government units)
Student: Klepić Luka
Opis: U uvodu rada ćemo indetificirati,opisati i objasniti metode za višekriterijsko odlučivanje. Nakon toga ćemo provesti istraživanje(u obliku intervjua) u jednoj od jedinica lokalne samouprave (Općina Gradec) o tome jesu li upoznati sa metodama višekriterijskog odlučivanja te da li ih koriste. Zatim ćemo odabrati jedan problem višekriterijskog odlučivanja, odluke koja se planira provesti u Općini Gradec te ga riješiti pomoću AHP metode. Nakon toga ćemo predstaviti rješenje donositeljima odluka u Općini Gradec te napraviti još jedan intervju kako bismo vidjeli njihove reakcije na donešenu odluku i odabranu metodu te vidjeti misle li koristiti ovakav način višekriterijskog odlučivanja u budućnosti.
Mentor: Nikola Kadoić, mag. inf.
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Nina Begičević
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 13:15, kabinet 110
Naziv: Infrastruktura informacijske tehnologije i upravljanje znanjem (Information technology infrastructure and knowledge management)
Student: Jarnjak Antonio
Opis: U ovom završnom radu pod naslovom „Infrastruktura informacijske tehnologije i upravljanje znanjem“ pisat ću o Infrastruktura informacijske tehnologije kao dio infrastrukture za upravljanje znanjem, Informacijske tehnologije i sustavi za upravljanje znanjem , te aspekti utjecaja infrastruture informacijske tehnologije i njegovi primjeri.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Sandra Lovrenčić
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Mirko Maleković
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 13:15, kabinet prof.dr.sc. M. Maleković
Naziv: Poslovna analitika (Business analytics)
Student: Tomaš Anto
Opis:

Ovaj rad će se sastojati od teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu ovoga rada opisati će se definicija, uloga i značaj poslovne analitike, a samim time će se opisati i njena veza sa poslovnom inteligencijom. U praktičnom dijelu će se opisati alati koji se mogu koristiti za obavljanje procesa poslovne analitike, a sve to kroz praktične primjere.

Mentor: izv.prof.dr.sc. Kornelije Rabuzin
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Mirko Maleković
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 13:30, kabinet prof. Maleković
Naziv: Strukturirani dijalog između mladih i donositelja odluka (Structured dialogue between youth and decision makers)
Student: Miklečić Mario
Opis: Sadržaj završnog rada će biti podijeljen na nekoliko cjelina od uvoda preko razrade teme do zaključka. 1. Što je strukturirani dijalog Opis strukturiranog dijaloga te definiciju, na koga se odnosi, kako se provodi 2. Povijest strukturiranog dijaloga- dijaloga s mladima Kada nastaje, kako nastaje, kroz koja područja se provodi i s kojim ciljem 3. Zašto koristimo strukturirani dijalog Poglavlje će opisati zašto ga koristimo, zašto je važan za mlade. 4. Proces provedbe strukturiranog dijaloga Podrazumijeva niz konzultacija koje se odvijaju u tri faze. Opisa svake faze 5. Strukturirani dijalog između mladih i donositelja odluka u Hrvatskoj Od kada se provodi, tko je zadužen za koordinaciju, kako se potiče mlade da se uključe, kako i zašto da se uključe. 6. Problemi koji mogu nastati Opis problema te kako ih riješiti 7. Primjeri iz prakse u Hrvatskoj Strukturirani dijalog u Hrvatskoj, najčešće metode i pristupe koji se temelje na stvarnim projektima 8. Zaključak Zašto je važan strukturirani dijalog, zašto je važno da se mladi uključe i sudjeluju i što dobivaju time.
Mentor: Nikola Kadoić, mag. inf.
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Nina Begičević
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 13:30, kabinet 110
Naziv: Analiza Apachejevog modula za sigurnost na transportnom sloju (Analysis of Apache Module for Transport Layer Security)
Student: Osmanlić Zoran
Opis: Rad se orijenira na istraživanje, analizu i opis ssl modula apache web servera, kriptografiju, certifikate, SSL/TLS na linux (centos) operativnom sustavu.
Mentor: Dr. sc. Nikola Ivković
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 13:30, Kabinet mentora
Naziv: Sustavi za upravljanje polustrukturiranim bazama podataka (Semistrctured Database Management Systems)
Student: Ivatović Kristina
Opis: Opisat ću polustrukturirani modela podataka, napravit obuhvatnu analizu postojećih formata i sustava za upravljanje polustrukturiranim bazama podataka. Završni rad sadržavati će teorijski uvod, kritičku obradu korištenih tehnologija, opise implementacija i zaključak. Ključne riječi za završni rad su baze podataka, couch db, exist, json, polustrukturirani podaci, xml
Mentor: izv.prof.dr.sc. Markus Schatten
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Mirko Maleković
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 14:00, Dvorana 5, FOI1
Naziv: Linije za proizvodnju softvera (Software Product Lines)
Student: Serdarević Mate
Opis: U radu će biti analiziran ovakav pristup proizvodnji softvera, potrebni organizacijski i arhitektualni uvjeti, te potrebna znanja kadra za primjenjivanje metoda ovoga pristupa proizvodnji softvera. Izvršen će biti pregled praksi i uzoraka koji se često pojavljuju kod primjene linija za proizvodnju softvera. Za praktični dio rada biti će izrađen i dokumentiran programski proizvod na temelju Factory uzorka.
Mentor: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Danijel Radošević
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 14:00, kabinet doc. dr. sc. Ivana Magdalenića
Naziv: Poslovno odlučivanje u kriznim situacijama (Business decision making in crisis situations)
Student: Jembri Ivan
Opis: U ovom radu pisat će se o poslovnom odlučivanju u kriznim situacijama te će se objasniti stilovi odlučivanja, odluke i načini te sama specifičnost poslovnog odlučivanja u kriznim situacijama. Objasnit će se kako je najbolje doći do potrebnih odluka te kako voditi neko poduzeće kroz krizne situacije te također zašto dolazi uopće do poslovnih kriza.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nina Begičević
Suocjenjivač: Nikola Kadoić, mag. inf.
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 14:30, kabinet begicevic
Naziv: Prostorni podaci i geografske baze podataka (Spatial Data and Geographic Databases)
Student: Pranjić Martina
Opis: Tema rada bazirala bi se na bazi podataka georeferenciranog fotogrametrijskog materijala (aerosnimke) snimljenog prije 15.02.1968. godine., a u svrhu legalizacije bespravno izgrađenih objekata nakon navedenog datuma.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Markus Schatten
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Mirko Maleković
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 25.09.2017. 14:30, Kabinet Maleković (FOI1)
Naziv: Detekcija napada putem e-maila pomoću metoda analize teksta (Detection of attacks via e-mail with text processing methods)
Student: Lazarević Matej
Opis: Komunikacija putem e-maila je jedna od najčešćih metoda kojima komuniciramo. Osim što ga koristimo za poslovne i privatne svrhe, mnogi servisi za online kupovinu ili bankarske (i ostale) usluge koriste e-mail za potvrdu o kupovini, potvrdu registracije ili slanje bankarskih izvještaja. S obzirom da uvelike ovisimo o e-mailu, pojavljuju se novi i napredni vektori napada poput spearphishinga. U radu će se prikazati primjena NLP (Natural Language Processing) i strojnog učenja s ciljem detekcije raznih napada koji za vektor širenja koriste e-mail.
Mentor: Doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Markus Schatten
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 08:00, Laboratorij OSS
Naziv: Uzorci dizajna strukture računalnog programa u Swift programskom jeziku (Software Structure Design Patterns in Swift Programming Language)
Student: Radić Marinko
Opis: Cilj diplomskog rada je teorijski opisati uzorke dizajna koji se odnose na definiranje strukture računalnog programa, te praktično prikazati implementaciju opisanih uzoraka u programskom jeziku za razvoj iOS aplikacija - Swift. Konačno, student će odabrane uzorke dizajna primijeniti na stvarnom projektu kojeg će u okviru ovoga rada dizajnirati i implementirati.
Mentor: Doc. dr. sc. Zlatko Stapić
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 08:30, Kabinet mentora
Naziv: Strukturno modeliranje u UML-u (Modeling of structure in UML)
Student: Karakaš Vedran
Opis: U teorijskom dijelu obrađuju se koncepti, metode i dijagramske tehnike strukturnog modeliranja u UML-u s time da je posebna pažnja posvećena vezama pojedinih metoda te naprednim konceptima UML-a. U praktičnom dijelu rada istražuju se metodološki i upotrebni aspekti konkretnog pomagala za strukturno modeliranje.
Mentor: Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Ruben Picek
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 08:30, Kabinet prof. Strahonja
Naziv: Degeneracija u linearnom programiranju (Linear programming degeneration problem)
Student: Edjut Katarina
Opis:

U ovom radu ću definirati degeneraciju LP, prikazati uvijete degeneriranosti, opisati degeneraciju kod općih i specijalnih problema, navesti i opisati algoritme za rješavanje degeneriranih problema.

Mentor: Dr. sc. Nenad Perši
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Nikolina Žajdela
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 09:00, kabinet dr. Perši
Naziv: Poduzetnički inkubatori kao potporna institucija razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj (Business Incubators as Entreprenurial Support Institutions in Croatia)
Student: Halavuk Sanjin
Opis: U ovom radu će se prikazat princip rada inkubatora, proces inkubacije kao i kratak pregled povijesti inkubatora. Nadalje, proces potpore razvoju poduzetništva prikazat ce se na praktičnom primjeru. Prikaz rada ZIP-a, Zagrebačkog inkubatora poduzetništva detaljno će biti prikazan.
Mentor: Doc. dr. sc. Kristina Detelj
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Vladimir Kovšca
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 09:00, Kabinet mentorice (FOI-1, potkrovlje, br. 93)
Naziv: Ranjivosti na razini operacijskog sustava (Vulnerabilites on the operating system level)
Student: Brljak Petar
Opis: Kroz ovaj rad glavna tema koja će se obrađivati je vrste i analiza napada na sustave i malicioznog koda koncentrirajući se na OS Windows. Na početku će se proći kroz osnovne dijelove, zadaće i općenito operacijske sustave kao uvod, a zatim krenuti na obradu glavne teme s detaljnijim opisima i analizama. Za praktični dio radilo bi se u VBoxu(vjerojatno Windows XP) s korištenjem raznih alata u svrhu nekoliko primjera analize malwarea.
Mentor: Doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 09:00, Laboratorij OSS
Naziv: Metode dizajna e-usluga (Service design methods)
Student: Slamić Iva
Opis: U radu će biti opisan dizajn usluga gdje je poseban naglasak stavljen na e-usluge, te će postojeće metode i tehnike biti smještene u širi metodološki okvir. U praktičnom djelu rada na zadanom primjeru biti će primijenjena jedna ili više metoda dizajna e-usluga (npr. user experience, metaphors, role playing, storyboarding, itd.)
Mentor: Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja
Suocjenjivač: Dr. sc. Katarina Pažur
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 09:15, Kabinet prof. Strahonja
Naziv: Uloga metode ANP (analitički mrežni proces) u strateškom odlučivanju (The role of the Analytic Network Process in strategic decision making)
Student: Buder Brigita
Opis: Tema ovog diplomskog rada jest uloga metode analitički mrežni proces u strateškom odlučivanju te će ona biti obrađena s metodološke strane, ali i kroz primjer koji će biti obrađen u alatu SuperDecisions.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nina Begičević
Suocjenjivač: Tihomir Hunjak, prof.emer.
Studij: Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 10:00, kabinet prof Begicevic
Naziv: KOMPARATIVNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ODABRANIH PODUZEĆA INFORMATIČKE INDUSTRIJE (Comparative financial statement analysis of selected companies in the IT industry)
Student: Vlahović Nikola
Opis: U radu će se objasniti osnovni financijski pokazatelji te nakon toga odabrati 2 poduzeća iz informatičke industrije, analizirati njihove financijske izvještaje, utvrditi uspješnost i sigurnost poslovanja te komparirati poslovanje spomenuta dva odabrana poduzeća.
Mentor: Suzana Kozjak, univ. spec. oec.
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Vladimir Kovšca
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 10:00, kabinet 155
Naziv: Okvir Qt za razvoj aplikacija s grafičkim sučeljem (Qt framework for development of GUI applications)
Student: Puđa Josip
Opis: Razvoj osnovnog polazišta za aplikaciju. Navedeno polazište će imati osnovne elemente za pravljenje komercijalne aplikacije. Uz program ide i popratno dokumentiranje procesa izrade te sama razrada Qt okvira i na koji način ono proširuje mogućnosti C++ programskoga jezika s naglaskom na grafičko sučelje.
Mentor: Prof. dr. sc. Danijel Radošević
Suocjenjivač: Dr. sc. Robert Kudelić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 10:00, Kabinet Radošević (Laboratorij GPSU)
Naziv: FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I PRIJEVARE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA (Financial reporting and fraud in financial statements)
Student: Vibovec Lana
Opis: Kvaliteta informacija u financijskim izvješćima je najvažnija, kako bi informacije bile upotrebljive. U današnje vrijeme prijevare u financijskim izvještajima postale su ozbiljan problem za poslovanje, državu i investitore. Kako bi financijski izvještaji bili realni i objektivni, u radu ću detaljno opisati različite postupke i načine prijevare u njima, te metode koje postoje u otkrivanju prijevara. Pogreške u financijskim izvještajima mogu biti: pogreške pri prikupljanju ili obradi podataka na temelju kojih se izrađuju financijski izvještaji, nepravilna računovodstvena procjena proizašla zbog propusta ili pogrešnog tumačenja, pogrešno primjenjivanje računovodstvenih načela koja se odnose na vrednovanje priznavanje, razvrstavanje, prikazivanje ili objavljivanje. Dvije vrste namjernog pogrešnog prikazivanja prijevara: pogrešno prikazivanje nastalo zbog prijevarnog financijskog izvještavanja i pogrešno prikazivanje nastalo zbog protupravnog prisvajanja imovine. Treba uzeti u obzir da mogu nastati i nenamjerne pogreške zbog neusklađenosti između odjela, neznanja, ili ne poznavanja računovodstvenih načela.
Mentor: Suzana Kozjak, univ. spec. oec.
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Vladimir Kovšca
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 10:15, kabinet 155
Naziv: Zaposlenost žena u Republici Hrvatskoj (Employment of women in Croatia)
Student: Perica Maja-Marija
Opis: Cilj ovog završnog rada je analizirati podatke o udjelu žena u strukturi zaposlenosti po sektorima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od posljednih 10 godina. Statistička analiza će se provesti korištenjem statističkog okruženja R.
Mentor: Jelena Gusić, mag.math.
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Diana Šimić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 10:30, Kabinet asistentice J. Gusić (kabinet 153, FOI1)
Naziv: Primjena DEX metode u donošenju poslovnih odluka (Implementation of DEX method in business decision making)
Student: Županić Karlo
Opis: Na temelju ovog rada će se objasniti osnove metode DEX i njene primjene u donošenju poslovnih odluka. Prilikom obrade rada koristit će se primjer koji će se obrađivati uz pomoć alata za podršku primjeni DEX metode pod nazivom DEXI. Kod primjera će se prikazati primjena metode DEXI u donošenju poslovne odluke.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nina Begičević
Suocjenjivač: Tihomir Hunjak, prof.emer.
Studij: Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 10:30, kabinet prof Begicevic
Naziv: Procjena važnosti kriterija u poslovnom odlučivanju (Assessment of the criteria weights in business decision making)
Student: Poslon Antonio
Opis: U temi ću obraditi teorijski dio koji je vezan za različite metode kriterija koje postoje u poslovnom odlučivanju te na primjeru određenog poduzeća pokazati praktični dio.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nina Begičević
Suocjenjivač: Tihomir Hunjak, prof.emer.
Studij: Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 11:00, kabinet Begicevic
Naziv: Analiza podataka o ponudi stanova u Varaždinu (Data analysis of apartment supply in Varaždin)
Student: Bogović Denis
Opis: Potrebno je putem interneta (njuškalo.hr) pronaći oglase sa prodajom stnova u Varaždinskoj županiji te sukladno tome izvući podatke o stanovima (kvadratura, br. parkirnih mjesta, br. soba) te ih analizirati i na kraju usporediti u odnosu na cijenu.
Mentor: Jelena Gusić, mag.math.
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Diana Šimić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 11:00, Kabinet asistentice J. Gusić (kabinet 153, FOI1)
Naziv: Sustav poticanja profesionalnog razvoja i stimulacije zaposlenih (Promotion of Professional development and employee stimulation)
Student: Remetović Mateja
Opis: U radu će se sustavno obraditi relevantni nacionalni dokumenti kao i europske inicijative za poticanje profesionalnog razvoja i definiranje prioriteta kao i ciljeva u razvoju karijere te cjeloživotnog obrazovanja. Analizom dostupne stručne i znanstvene literature utvrdila bi se povezanost obrazovanja, napredovanja i stimulacija i njihov utjecaj na radnu učinkovitost.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Nina Begičević
Studij: Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 12:00, Kabinet
Naziv: Analiza procesa klasične i Internet prodaje s ciljem izrade funkcionalnih specifikacija i dizajna IT rješenja za Internet trgovinu (Analysis of classical and Internet sales processes with the aim of making the functional specification and design of IT solution for web shop)
Student: Lačić Linda
Opis: Obradom teme ću istražiti poslovne procese prodaje u klasičnoj i Internet trgovini. Očekuje se primjena metoda i postupaka modeliranja polovnih procesa, modeliranja podataka radi utvrđivanja razlika u funkcionalnostima budućeg IT rješenja koje podržava klasični način prodaje i prodaju putem Internet trgovine. Istraživanje se temelji na skupu studija slučaja postojećih Internet trgovina i klasičnih trgovina.Sukladno razvijenim modelima poslovnih procesa klasične i Internet trgovine potrebno je specificirati skup osnovnih i dodatnih funkcionalnih specifikacija budućeg IT rješenja te osmisliti dizajn sučelja prototipa aplikacije Internet trgovine. Naglasak je na funkcionalnom dizajnu shodno zahtjevima prepoznatima u analizi procesa i primjerima iz prakse. Kao rezultat očekuju se modeli poslovnih procesa klasične i Internet trgovine, specifikacije funkcionalnosti IT rješenja koje ih mogu podržati, pripadajući modeli podataka i prototip dizajna sučelja Internet trgovine s naglaskom na funkcionalnost dizajna te usporedba razlike funkcionalnih zahtjeva između rješenja za podršku procesa u klasičnoj nasuprot Internet trgovine.
Mentor: Doc. dr. sc. Igor Pihir
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 12:00, Kabinet mentora
Naziv: Koncept programskog sustava aplikacije za financijsko knjigovodstvo u okviru knjigovodstvenih servisa (The concept of program system applications for financial accounting within the framework of bookkeeping services)
Student: Tolić Ante
Opis:

The concept of program system applications for financial accounting within the framework of bookkeeping services Koncept programskog sustava aplikacije za financijsko knjigovodstvo u okviru knjigovodstvenih servisa

Mentor: izv.prof.dr.sc. Stjepan Vidačić
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Igor Pihir
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 12:30, Kabinet mentora
Naziv: Izgradnja modela procesa u alatu Signavio (Process model development in Signavio)
Student: Špernjak Martin
Opis: U ovom završnom radu istražit ću i opisati mogućnosti alata za izradu modela procesa Signavio. Opisat ću pripremu alata za korištenje, kako izmodelirati određeni proces te ću isti simulirati. U rad će još biti uključena komparativna analiza s nekim drugim alatom (IBM Websphere business modeler).
Mentor: Doc. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Igor Pihir
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 12:30, kabinet mentorice
Naziv: Ocjenjivanje uspješnosti na radu i utjecaj na motivaciju zaposlenika (Measuring Performance Appraisal and how it impacts Employees Motivation)
Student: Ptiček Lucija
Opis: U radu će se definirati ocjenjivanje uspješnosti te navesti ciljevi ocjenjivanja. Objasnit će se postupak vrednovanja te kriteriji i tehnologije na temelju kojih se procjenjuje uspješnost. Dodatno, u radu će se istražiti metode procjene poslova i radnih postignuća, funkcije i greške prilikom ocjenjivanja. Na odabranom uzorku napravit će se istraživanje na koji način ocjenjivanje radne uspješnosti utječe na motivaciju zaposlenika za radom.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Nina Begičević
Studij: Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 12:30, Kabinet
Naziv: Modeli za strateško odlučivanje (Models for strategic decision making)
Student: Runjić Frane
Opis: U okviru ove teme potrebno je obraditi poznate modele za strateško promišljanje i donošenje odluka s naglaskom na: BCG matricu, SWOT i TOWS analizu, John Whithmore model, portfolio matricu, SCAMPER, Eisenhower matricu i druge. Potrebnoje objasniti metodologiju navedenih modela te pojasniti njihovu primjenu u strateškom odlučivanju koristeći primjere.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Nina Begičević
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa
Studij: Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 13:00, kabinet Begicevic
Naziv: Metode i tehnike za poboljšanje organizacijskih procesa (Methods and techniques for improving organizational processes)
Student: Kliček Dino
Opis: Predmet i cilj ovog rada biti će usmjeren na opisivanje tehnika i metoda kojima se postiže poboljšanje poslovnih procesa na primjerima iz prakse. Prvi dio rada bavit će se općenito o poslovnim procesima, odnosno njihovoj važnosti za poduzeće i kvalitetnom upravljanju poslovnim procesima (BPM). Nadalje će se opisati razlozi zbog kojih se radi poboljšanje poslovnih procesa, koji su čimbenici i nositelji te aspekti unaprijeđenja poslovnih procesa. Zatim slijedi poglavlje o metodama i tehnikama za poboljšanje organizacijskih procesa gdje će se opisati na čemu se temelji, kako se provodi i što donosi svaka pojedina tehnika i metoda. Za bolje razumijevanje takvih tehnika i metoda, kao što je Six Sigma, Vitki menadžment, Just-In-Time, Kaizen, Cjelovito upravljanje kvalitetom (TQM), Reinženjering poslovnih procesa, Benchmarking te ERP sustav, opisat ću ih kroz određene primjere iz prakse kako bi se vidjeli rezultati u pogledu vremena, troškova, kvalitete, fleksibilnosti i zadovoljstva kupaca.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Robert Fabac
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Igor Pihir
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 13:00, kabinet dr. RFabac
Naziv: Analiza podataka o tržištu rada u zemljama Europske unije (Analysis of data on the labour market in the European Union)
Student: Pintarić Matija
Opis: U radu će se analizirati podaci o tržištu rada u zemljama Europske unije. To uključuje podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti, slobodnim radnim mjestima, zaradama i cijeni rada te o politici tržišta rada. Statističke metode za analizu izabrat će se na temelju izabranih podataka. Obrade će se napraviti u Excelu i/ili R-u
Mentor: izv.prof.dr.sc. Jasminka Dobša
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Diana Šimić
Studij: Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 13:00, Kabinet mentorice
Naziv: Analiza vremenskih serija s primjenom na povijesne podatke o prometu Zagrebačke burze (Time series analysis with applications on historical traffic data of the Zagreb Stock Exchange)
Student: Modrić Goran
Opis: U radu će se opisati matematičke osnove analize vremenskih serija. Objasnit će se što su to indeksi (individualni i skupni), linearni trend, eksponencijalni trend, krivolinijski trend drugog stupnja. U statističkom paketu R demonstrirat će se primjena ove metode na primjeru povijesnih podataka o kretanju prometa na Zagrebačkoj burzi.
Mentor: Prof. dr. sc. Diana Šimić
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa
Studij: Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 14:00, Kabinet prof. Šimić
Naziv: Izgradnja sintetičkih otisaka prstiju (Building synthetic fingerprints)
Student: Matkun Andjelko
Opis: Tema rada je izrada sintetičkih otisaka prstiju korištenjem računalnih algoritama uz osvrt na primjenu tako generiranih otisaka i njihovu potencijalnu zloporabu.
Mentor: Prof. dr. sc. Miroslav Bača
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Petra Grd
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 15:00, Kabinet mentora FOI II
Naziv: Izgradnja multimodalnog biometrijskog sustava (Building multimodal biometric systems)
Student: Šinjori Nikola
Opis: U ovom radu biti će opisana razlika između unimodalnih i multimodalnih biometrijskih sustava. U praktičnom djelu izgradit ću multimodalni biometrijski sustav.
Mentor: Doc. dr. sc. Petra Grd
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Miroslav Bača
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 15:15, Centar za biometriju (FOI 2, 2.kat)
Naziv: Ponašajna biometrija na pametnim telefonima (Behavioral biometrics on smartphones)
Student: Čelig Ivica
Opis: Ponašajna biometrija je dio biometrije gdje se djelomično opisuju karakteristike čovjeka koje su, za razliku od fizikalne biometrije, djelomično jedinstvene. U ponašajnoj biometriji postoji više tehnologija pomoću kojih se dobivaju uzorci koji nam kasnije služe za autentifikaciju. To su prepoznavanje glasa, rukopisa, dinamika hoda i mirisa te slične. Te tehnologije se provode na specijalnim uređajima koji su opremeljeni za to a detaljnije ću to opisati na primjeru pametnih telefona.
Mentor: Doc. dr. sc. Petra Grd
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Miroslav Bača
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 26.09.2017. 15:30, Centar za biometriju (FOI 2, 2.kat)
Naziv: Problem autentikacije u kriptografiji (Authentication Problem in Cryptography)
Student: Baksa Jura
Opis:

U ovom završnom radu opisat ću osnovni problem autentikacije u kriptografiji, tj. probleme prilikom povezivanja ključa i identiteta. Na početku će biti uvoda u samu kriptografiju i opis njene uloge u autentikaciji. Bit će govora o tome kako se kriptiraju podaci tijekom autentikacije, a uz to obradit ću i problematiku kod problema razmjena ključeva te opisati postojeća rješenja na način da naglasim njihove mane i vrline.

Mentor: Dr. sc. Marcel Maretić
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 27.09.2017. 08:00, Laboratorij za sigurnost, podrum FOI1
Naziv: Identificiranje specifičnosti i čimbenika uspjeha start-up poduzeća (Identification of characteristics and success factors for start-up companies)
Student: Rog Petar
Opis: Identificiranje specifičnosti i čimbenika uspjeha start-up poduzeća u teoriji. Isto tako identificiranje sprecifičnosti i čimbenika uspjeha u praksi na primjeru stvarnih tvrtki.
Mentor: Dr. sc. Zrinka Lacković
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Stjepan Dvorski
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 27.09.2017. 08:15, kabinet 51, FOI 1
Naziv: Flask: alat za izradu web aplikacija u Pythonu (Flask: Python microframework for web applications)
Student: Orejaš Hrvoje
Opis:

Flask je maleni i moćan web framework napisan u programskom jeziku Python. Omogućava izradu jednostavnih i kompleksnih web aplikaciju u kratkom vremenskom roku.

Mentor: Dr. sc. Marcel Maretić
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 27.09.2017. 08:30, Laboratorij za sigurnost, podrum FOI1
Naziv: Komuniciranje u volonterskim centrima (Communication in the volunteering centres)
Student: Kučej Kruno
Opis: Nakon opisa osnovnih pojmova, zakona o volonterstvu i etičkog kodeksa volontera, temu se potkrepljuje prigodnom anketom nad različitim uzorcima, kao i intervju sa nekoliko učesnika bliskih tematici. Prikupljeni podaci se zatim analiziraju, iznose se primjeri iz prakse te se nastoji stvoriti cjelokupna slika glede komuniciranja u volonterskim centrima i organizaciji volonterskog rada. Nadalje, nakon obrade rezultata ispituje se problematika te predlažu potencijalna rješenja otkrivene problematike, nakon čega se iznosi primjena i izvode zaključci.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Kristina Detelj
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 27.09.2017. 09:00, Kabinet menotrice
Naziv: Dijeljenje znanja u organizaciji (Knowledge sharing in organization)
Student: Levak Tomislav
Opis: - opisati važnost znanja i dijeljenja znanja za organizaciju te procese i mehanizme za dijeljenje znanja u organizaciji - opisati tehnologije i sustave za dijeljenje znanja: kolaboracijski alati, interesne grupe, baze podataka i repozitoriji, sustavi za lokalizaciju ekspertize - primjenu tehnologija i sustava
Mentor: izv.prof.dr.sc. Sandra Lovrenčić
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Mirko Maleković
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 27.09.2017. 11:30, kabinet prof.dr.sc. M. Maleković
Naziv: Zeleni IT u uredskom poslovanju (Green IT in administrative office)
Student: Tepeš Jelena
Opis: U teorijskom dijelu rada opisano je općenito značenje informacijske tehnologije i uredskog poslovanja. Isto tako opisan je pojam zelenog IT-a te njegova praksa i primjena. Nadalje, opisani su standardi koji se vežu uz zeleni IT i dani primjeri zelenog IT-a u praksi. U praktičnom dijelu rada opisana je provedena anketa kojom je ispitano koliko su ljudi upoznati s zelenim IT-om te u kojoj mjeri ga primjenjuju u uredskom poslovanju i komentirani rezultati ankete.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Valentina Kirinić
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Renata Mekovec
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 08:00, Dvorana za sastanke (FOI 1)
Naziv: Model procesa upravljanja zalihama (Process model of inventory management)
Student: Huđin Nikolina
Opis:

Zalihe su količine nekih sirovina,koje poduzeće drži na skladištu,da bi moglo zadovoljiti promjenjivu unutrašnju ili vanjsku potražnju.Upravljati zalihama znači znati odrediti koliko i kada treba naručiti koje sirovine,kako bih zalihe odradile svoju funkciju, a da pri tome troškovi ostanu na optimalnoj razini.U radu će biti izrađen model procesa za postupak upravljanja zalihama.

Mentor: Doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Igor Pihir
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 09:00, kabinet suocjenjivača dr. I. Pihir, FOI 1
Naziv: Primjena tropske geometrije u informatici (Application of tropical geometry in informatics)
Student: Kovačec Drago
Opis: U radu ću pojasniti pojam tropske geometrije i aritmetiku u tropskoj geometriji, pojasniti ću pojam tropskog polinoma i problem pronalaska najkraćeg puta u težinskom usmjerenom grafu te loyd-Warshallov algoritam i isti ću primijeniti koristeći pojmove tropske geometrije. U zadnjem dijelu rada ću izraditi primjere u svrhu pojašnjenja teorije i procedura.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Zlatko Erjavec
Suocjenjivač: Damir Horvat, prof.
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 09:00, Kabinet profesora Erjavca
Naziv: Hipoteze o prostim brojevima (Prime numbers hypothesis)
Student: Križek Lana
Opis: Prosti brojevi su oni prirodni brojevi koji imaju samo dva djelitelja. Djeljivi su samo sa sobom i brojem 1. Složeni brojevi su prirodni brojevi koji imaju više djelitelja osim sebe i 1. Broj 1 nije prost niti složen broj. Relativno prosti brojevi su prirodni brojevi koji nemaju zajedničkog djelitelja osim 1.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Zlatko Erjavec
Suocjenjivač: Damir Horvat, prof.
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 09:30, Kabinet profesora Erjavca
Naziv: Komuniciranje kroz povijest (Communications throught History)
Student: Sokol Matea
Opis: Povijest komuniciranja, kreativni izumi za komuniciranje (danas i nekad), studije slučaja suvremenih poslovnih organizacija, informacijska komunikacijska tehnologija, usporedba komuniciranja nekad i danas, zanimljivi primjeri iz muzeja.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Igor Pihir
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 09:30, Kabinet mentorice
Naziv: Stavovi prema korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovanju (Attitudes towards ICT support in Business)
Student: Dusper Danijela
Opis: Tema rada je uvidjeti i analizirati stavove prema korištenju ICT-a u poslovanju. Tema je suvremena i veoma bitna jer se radi o modernizaciji poduzeća i onome što je u današnje vrijeme poduzećima u poslovanju prijeko potrebno. Istraživanje bi se provelo pomoću intervjua menadžera. U uvodnom dijelu bi se teoretski obradili pojam stavova, teorije stavova te utjecaj stavova na poslovanje, zatim u glavnom dijelu bi se iznijeli cilj i problem istraživanja, metode istraživanja (uzorak i mjerni instrumenti) te rezultati istraživanja koje bi interpretirala i navela smjernice za daljnje istraživanje ove teme.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Ivan Malbašić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 10:00, Kabinet mentorice
Naziv: Analiza programskih alata za potporu mjerenju organizacijske učinkovitosti (Analysis of software solutions for performance measurement support)
Student: Grgić Goran
Opis: Za potrebe diplomskog rada opisao bih pojam mjerenja organizacijske učinkovitosti, metodike mjerenja organizacijske učinkovitosti. Zatim ću definirati kriterije za vrednovanje programskih alata. Nakon toga ću izabrati tri alata i vrednovati ih po zadnim kriterijima, te na kraju izraditi analizu odabranih alata.
Mentor: Doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Sandro Gerić
Studij: Sveučilišni diplomski studij Informatike
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 10:00, kabinet 5, FOI 2
Naziv: Organizacijsko vodstvo i komunikacija kod organizacijskih promjena (Organizational leadership and communication in the process of organizational changes)
Student: Gašparec Iva
Opis: Na temelju literature opisati ću organizacijske promjene, vodstvo i ostale pojmove. Zatim ću to potkrijepiti svojim istraživanjem mesne industrije "Pik Vrbovec".
Mentor: izv.prof.dr.sc. Robert Fabac
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 10:30, kabinet dr.sc. R. Fabac
Naziv: Bayesove mreze (Bayes Nets)
Student: Ivančić Marino
Opis:

Bayesove mreze su primjer probabilistickih modela na grafovima. Potrebno je definirati i obraditi modeliranje Bayesovim mrezama s nekoliko primjena. Navesti uspjesne primjene BN-a. Objasniti njihove prednosti i mane. Napraviti primjere u nekom od alata ili u vlastitoj implementacij

Mentor: Dr. sc. Marcel Maretić
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Zlatko Erjavec
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 11:00, kab.82 (M. Maretić), FOI1
Naziv: Sličnosti i razlike u komuniciranju u međunarodnom poslovnom okruženju (Similarities and Differences at the Communication in the International Business Environment)
Student: Parlaj Amalija
Opis: Definirati što je to međunarodno okruženje te koje su to interkulturalne razlike. Definirati na koje se dimenzije dijeli kultura i što je to poslovno komuniciranje. Proučiti već istražene slučajeve od poznatih autora (case study) te istražiti svakodnevnu okolinu kroz uzorak ili intervjue bliskih poduzeća uz njihovu suglasnost. Zaključiti cjelokupnu temu i provedeno istraživanje.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Kristina Detelj
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 11:30, Kabinet mentorice
Naziv: Interkulturna komunikacija u poslovnom okruženju (Intercultural Communication in Business)
Student: Horvatin Mateja
Opis: U ovom radu će se definirati pojam kulture, njeni elementi, uloga u međunarodnom poslovanju te kako utječu globalizacija i internacionalizacija na kulturu. Nadalje, prikazati će se važnost kulture na europskom, američkom i japanskom tržištu i kulturološke različitosti u međunarodnom poslovanju koje će biti upotpunjene primjerima. Primarnim istraživanjem provedenim među zaposlenicima poduzeća ispitati će se poznavanje kulturoloških različitosti i njihova primjena u međunarodnom poslovanju.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Goran Bubas
Studij: Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 12:00, Kabinet mentorice
Naziv: Međunarodne institucije i poslovno pregovaranje (International institutions and business negotiation)
Student: Mirković Darijan
Opis: Definicija pojmova, analiza sekundarnih statističkih pokazatelja, analiza sadržaja iz medija, provedba prigodnog istraživanja(cilj, metodologija, ispitanici, opis mjernog instrumenta, rezultati i interpretacija, prijedlozi za primjenu); Zaključci i prijedlozi za primjenu i poboljšanje.
Mentor: izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš
Suocjenjivač: Prof. dr. sc. Goran Bubas
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 28.09.2017. 12:30, Kabinet mentorice
Naziv: Pregled PYTHON alata za sintaktičku analizu (An Overview of Python Parsing Tools)
Student: Tenšić Monika
Opis:

Napraviti pregled alata za sintaktičku analizu za programski jezik Python. Izdvojiti bolje među njima po nekom relevantnom kriteriju (npr. popularnost). Kao primjer napraviti nekoliko implementacija kalkulatora logike sudova (za evaluaciju logike sudova sa standardnim logičkim veznicima) pomoću tih alata.

Mentor: Dr. sc. Marcel Maretić
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Zlatko Erjavec
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 29.09.2017. 09:30, kab.82 (M. Maretić), FOI1
Naziv: Vizualizacija osnovnih algoritama teorije grafova (Visualizations of Algorithms in Graph Theory)
Student: Babić Filip
Opis:

Vizualizacija najpoznatijih algoritama na grafovima po uzoru na primjer R.Rivesta za vizualizaciju Primovog i Kruskalovog algoritma u rješavanju problema minimalnog razapinjućeg stabla. Implementacija vizualizacije drugih temeljnih algoritama koje bi kasnije mogli koristiti kao pomagalo u svladavanju gradiva na kolegiju diplomskog studija "Diskretne strukture s teorijom grafova".

Mentor: Dr. sc. Marcel Maretić
Suocjenjivač: izv.prof.dr.sc. Zlatko Erjavec
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 29.09.2017. 10:00, kab.82 (M. Maretić), FOI1
Naziv: Implementacija sigurnosti na transportnom sloju u računalnim mrežama (Securitiy implementation on transport layer in computer networks)
Student: Grđan Zoran
Opis: U ovom radu implementirat ću protokole za ostvarivanje sigurnosti na transportnom sloju te prikazati to pomoću aplikacije. Aplikacija će raditi na principu da se razmjenjuju podaci između servera i korisnika , te će se za tu razmjenu koristit protokoli Transport Layer Security i Datagram Transport Layer Security.
Mentor: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Suocjenjivač: Dr. sc. Nikola Ivković
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 29.09.2017. 12:30, kabinet doc. dr. sc. Ivana Magdalenića
Naziv: Raspodijeljeno računanje fizikalnih simulacija zasnovanih na integraciji (Distributed Computing of Physical Simulations Based on Integration)
Student: Popović Elvis
Opis: Implementacijom sustava raspodjeljenog računanja omogućiti rješavanje složenih numeričkih zadataka, poput numeričke integracije u svrhu simulacije fizikalnih procesa. Izvesti i sam sustav i određene zadatke poput simulacije magnetskog i električnog polja uz dane rubne uvjete, simulacije dinamike fluida i rješavanja problema Monte Carlo metodom numeričke integracije. Sustav implementirati uz minimalnu asistenciju gotovih rješenja i aplikacija, u programskom jeziku C/C++. Rezultate prikazati numerički i grafički te implementirati grafički klijent na niskom nivou (Windows GDI, Open GL, Win23 API) koji će omogućavati prikaz rješenja u tijeku računanja.
Mentor: Dr. sc. Nikola Ivković
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 29.09.2017. 13:00, Kabinet mentora
Naziv: Web aplikacija za podršku u poslovanju doma za starije i nemoćne osobe (A Web Application for Business Support in a Nursing Home)
Student: Hrnčić Zoran
Opis: Izraditi ću Web aplikaciju koja bi predstavljala podršku za poslovanje poduzeća čija je djelatnost briga i njega starijih i nemoćnih osoba. Prema potrebama poduzeća, nakon upoznavanja poslovnog sustava, treba izraditi ERA model te prema njemu i odgovarajuću MySQL bazu podataka.
Mentor: Dr. sc. Nikola Ivković
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Studij: Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Vrijeme i mjesto: 29.09.2017. 13:30, Kabinet mentora
Naziv: Simuliranje računalnih mreža koje koriste Internetski protokol verziju 6 (Simulation of computer networks that use Internet protocol version 6)
Student: Škvorc Josip
Opis: Bavim se na poslu sa mrežama, imam CCNA i MTCA certifikat, pa me ta tema zanima, da naučim ipv6 protokol detaljnije.
Mentor: Dr. sc. Nikola Ivković
Suocjenjivač: Doc. dr. sc. Ivan Magdalenić
Studij: Stručni preddiplomski studij PITUP
Vrijeme i mjesto: 29.09.2017. 14:00, Kabinet mentora