Skip to content Skip to navigation

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Zaštita prijavitelja nepravilnosti uređena Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i Odlukom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu od 20.12.2019. godine.

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu je, sukladno čl. 17. st. 1. t. 2. i st. 5. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) imenovao zaposlenika Gorana Leskovara, mag. iur. povjerljivom osobom na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Postupak prijave unutarnje nepravilnosti povjerljivoj osobi uređen je Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i Odlukom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu od 20.12.2019. godine, a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba
 Goran Leskovar, mag. iur.
 +385 42 390 808
 +385 42 213 413

 

Zamjenik povjerljive osoba
 Dr. sc. Suzana Keglević Kozjak
 +385 42 390 825
 +385 42 213 413