Skip to content Skip to navigation

Silvio Vuk

Silvio Vuk, bacc.ing.comp.
Viši tehničar
 
silvio.vuk@foi.hr
 
+385 42 390875
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 2
Centar za razvoj programskih proizvoda
Broj prostorije: 85