Skip to content Skip to navigation

Anja Petrović

Anja Petrović, mag. inf.
Stručna suradnica
 
apetrovic@foi.hr
 
+385 42 390826
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 1
Ured za međunarodnu suradnju
Broj prostorije: 56