Skip to content Skip to navigation

Zaključci 1. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike Varaždin održane 24. i 31. listopada 2017