• Login
 • Hrvatski
 • English


Tihomir Hunjak

Slika

Tihomir Hunjak, prof.emer.

Redoviti prof. - Trajno zvanje
Znanstvena bibliografija (IRB)

Odjel:
Katedra za kvantitativne metode
Kontakt:
tihomir.hunjak@foi.hr
+385 42 390824
qr
Lokacija:
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Istočno krilo, kat: 1
Kabinet
Broj prostorije: 52
Konzultacije:
ponedjeljak: 10:00 - 12:00
utorak: 10:00 - 11:00
utorak: 15:00 - 16:00
Napomena: FOI2

Nositelj/ica na predmetima:

Sveučilišni preddiplomski studij Informacijski/Poslovni sustavi
Financijska matematika
Matematika 1
Matematika 2
Poslovno odlučivanje
Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva
Financijska matematika
Financijska matematika
Matematika
Matematika
Matematika za ekonomiste 1
Matematika za ekonomiste 2
Poslovno odlučivanje
Poslovno odlučivanje
Stručni preddiplomski studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju
Kvantitativni menadžment
Matematika
Sveučilišni diplomski studiji informatike
Teorija odlučivanja (ver. studija: 1.2)
Sveučilišni diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Analiza poslovnih odluka
Poslijedidplomski doktorski studij
Kvantitativne metode za analizu složenih odluka
Poslijediplomski specijalistički studij Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba
Metode i alati za analizu odluke
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment poslovnih sustava
Kvantitativne metode u menadžmentu

Opći podaci

Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak
Redoviti profesor

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike,
Varaždin 42000, Pavlinska 2, HRVATSKA

Tel:

+385 42 390 804

Fax:

+385 42 213 413

E-mail:

thunjak@foi.hr 

Edukacija

Obrazovanje:

 • Dr. sc. 1991. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Matematički odjel
 • Mr. sc. 1981. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
 • B. Sc. 1974. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Matematički odjel

Nakon stjecanja doktorata usavršavao se sudjelujući u specijalističkim seminarima i radionicama iz područja upravljanja rizicima u bankarstvu: Efficiency in banking: concepts and DEA models, University of Cyprus, 1996., Risk management in the banking industry, The European Finance Convention, London, 1997.

Usavršavao se i u području izvođenja nastave na engleskom jeziku završivši tečaj (60 sati) Teaching and Language Skills, u okviru projekta Tempus project: C006-A04-SCM2004 TEALS, održanom u International Project Centre – IPC, Exeter , UK, 2004.

Profesionalna povijest:

2007-

Dekan Fakulteta organizacije i infromatike, Varaždin

2002-2006

Prorektor Sveučilišta u Zagrebu

2000-2002

Dekan Fakulteta organizacije i infromatike, Varaždin

1974-2000

Asistent, docent, izvanredni profesor, prodekan Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin

   

Priznanja i nagrade

 • Spomenica Domovinskog rata 1991.-92. godine.
 • Povelja zahvalnosti Rektorice Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Helene-Jasne Mencer.
 • Zahvalnica NCL Media Grupa i tjednika Nacional za suradnju na projektu „Top stipendija za top studente”.
 • Nagrada „A MEMORIAL EUROCOIN OF AUREL STODOLA”, Faculty of Material Science and Tecnology of the STU, Trnava

Podaci o članstvu u različitim organizacijama i drugo

 • Član je Hrvatskog matematičkog društva.
 • Član je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (bio je  predsjednik tog društva u dva mandata).
 • Član je američkog društva za operacijska istraživanja i menadžment  Institute for Operations Research and The Management Sciences (INFORMS).
 • Član je američkog društva za analizu odluke Decision Analysis Society (DAS).
 • Član je britanskog društva za operacijska istraživanja OR Society.

Područja interesa

 • Operacijska istraživanja
 • Teorija odlučivanje
 • Analitički hijerarhijski proces (AHP)
 • Analiza rizika na financijskim modelima (Monte Carlo simulacija)
 • Kvantitativni menadžment
 • Efikasnost u bankarstvu
 • Evaluacija efekata IT ulaganja 
 • Modeliranje nesigurnosti u odlučivanju

Seminari i radionice

 Sudjelovanje u radu stručnih skupova i konferencija 

 1. Hunjak, T.: Procjena rizika u poslovanju i upravljanju poslovnim procesima, Međunarodne konferencije o poslovnim procesima Business Process Conference 2003, Infodom, Zagreb, 15. listopada 2003. , pozvani predavač
 2.  Work shop; Financing of Universities, CHEPS, Kluzna Pooka, 2003.
 3. The Regional Workshop The Financing of Universities, Tirana, listopad 2005., pozvani predavač
 4.  2nd International Barcelona Conference on Higher Education in the World 2006 – The Financing of Universities, GUNI, Barcelona, 2006.
 5.  IST, Helsinki, 2006.

Stručni radovi objavljeni u domaćem časopisu:

 1. Hunjak, T.: Prikaz Balasovog algoritma za 0-1 programiranje, Zbornik radova FOI, Varaždin, 1980., stručni
 2. Hunjak, T.: Rješavanje problema cjelobrojnog programiranja prevođenjem u problem 0-1 linearnog programiranja, Zbornik radova FOI, Varaždin, 1983., 213-218, stručni
 3. Hunjak, T.: Kreditna analiza, Infotrend 45/5, Zagreb, 1996.

 Programski paketi

 1. Programska podrška za metodu ELECTRE, FOI Varaždin, r.m.1/84
 2. Program za višekriterijalno 0-1 programiranje za slučaj C≥0, FOI Varaždin, r.m. 6/83
 3. Programski paket za rješavanje problema višekriterijalnog 0-1 programiranja, FOI Varaždin, 1990.
 4. Hunjak, T., Kolar, V.: Program za planiranje proizvodnje u mesnoj industriji, Varaždin, 1992.
 5. Kreditna analiza, sustav za podršku odlučivanju (SPO) pri procjeni rizika kreditne odluke, ABIT d.o.o., Varaždin,  1994. (voditelj projekta, analitičar sustava, projektant, suautor korisničkog priručnika)
 6. Programska podrška za utvrđivanje i praćenje ocjena radnog dorpinosa zaposlenika Varaždinske banke, ABIT d.d., Varaždin, 1996.

Stručni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog stručnog skupa:

 1. Hunjak, T., Baračkai, Z.: Koncept programske podrške za metodu ELECTRE , Zbornik radova sa 6. međunarodnog simpozija «Kompjuter na sveučilištu», Dubrovnik, 1984., 612.1-612.7

Stručni rad objavljen u zborniku radova s domaćeg stručnog skupa 

 1. Čerić, V., Hunjak, T.:  Informatika i poslovno odlučivanje, Stručni skup Informacijske tehnologije i upravljanje razvojem, Zagreb, 1989. 6.1-6.12
 2. Hunjak, T.: Vrednovanje kvalitete softvera kao višekriterijalni problem, Savjetovanje Kvaliteta u informatici, INFO'93 , Zbornik radova, IX 1-11, Zagreb, 1993.
 3. Hunjak, T.: Poslovno odlučivanje i upravljanje rizicima u banci, Opatija, studeni 1995., pozvani predavač
 4. Hunjak, T.: Poslovno odlučivanje i upravljanje rizicima u banci, Opatija, studeni 1996., pozvani predavač

Stručni projekti, elaborati, ekspertize (važniji)

 1. XIV. zimske olimpijske igre kao faktor razvoja Sarajevskog regiona, Bosne i Hercegovine i šire zajednice, B. Tihi (editor) , član projektnog tima, ekonomski institut Sarajevo, 1983.
 2. Hunjak, T.: Metoda ELECTRE i njezina primjena u investicijskom odlučivanju, Ekonomski institut, Zagreb, 1984.
 3. Hunjak, T.: Metodologija izbora najpovoljnije ponude, Ekonomski institut, Zagreb, 1986.
 4. Hunjak, T.: Mogućnost primjene metoda za višekriterijalno odlučivanje u problemima zaštite okoliša, dio studije Metodologija odabira prioriteta u nacionalnoj strategiji zaštite okoliša, Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske, Zagreb, lipanj 1996, 1-33
 5. Elaborat o pretvorbi poduzeća Rapid Virovitica, suradnik
 6. Elaborat o restrukturiranju poduzeća MTČ Čakovec, suradnik
 7. Sanacijski program poduzeća Međimurje-Visokogradnja, Čakovec, suradnik
 8. Hunjak, T.: Investicijski elaborat za potrebe odobravanja kreditnog zahtjeva CROATAN d.o.o., Zagreb
 9. Hunjak, T.: Investicijski elaborat za potrebe odobravanja kreditnog zahtjeva KIRIN d.o.o., Zagreb
 10. Hunjak, T.: Investicijski elaborat za potrebe odobravanja kreditnog zahtjeva PROMING d.o.o., Zagreb
 11. Hunjak, T.: Investicijski elaborat za potrebe odobravanja kreditnog zahtjeva TRADE-MILd.o.o., Zagreb
 12. Hunjak, T.: Procjena izgubljene zarade poduzeća SPLENDID d.d., Zagreb, zbog otkazivanja korištenja poslovnog prostora u dvorcu Brezovica, Zagreb, 1998.
 13. Financiranje visokih učilišta u RH - slučaj Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ekonomski fakultet - Zagreb, 2006.
 14. Kapitalna ulaganja na Sveučilištu u Zagrebu u razdoblju 2003-2006., urednik, Sveučilište u Zagrebu, 2006.
 15. Studija izvodljivosti «Uvođenje biodizela u javni gradski prijevoz Grada Zagreba», Ekonerg, Zagreb, 2006, član tima

Radovi

Knjige:

 1. Hunjak, T.; Kocijan, I.; Lončar, I. Matematika, FOI, Varaždin, 1977.
 2. Hunjak, T.; Kocijan, I.; Lončar, I. Zbirka zadataka iz matematike s riješenim primjerima, FOI, Varaždin, 1997.
 3. Lončar, I.; Hunjak, T. Matematičke metode, FOI, Varaždin, 1978.
 4. Lončar, I.; Hunjak, T. Zbirka zadataka iz matematičkih metoda, FOI, Varaždin, 1978.
 5. Balog, B.; Hunjak, T. Lončar, I. Zbirka zadataka iz matematike, FOI, Varaždin, 1982.
 6. Hunjak, T.; Divjak, B. Zbirka zadataka iz matematike, FOI, Varaždin, 1994.
 7. Hunjak, T. Informacijska tehnologija i marketing, urednici Ž. Panian, N. Prelog, 160 str, poglavlje; Primjer prognoziranja potražnje, str 108-121, Informator, Zagreb, 1990.
 8. Hunjak, T.; Jakovčević, M.; Jurković, M.; Miloslavić, D.; Nesek, S.; Vrga, Đ. Mogućnost programskog rješenja analize rizičnosti kreditnog zahtjeva, poglavlje: Poslovno odlučivanje i upravljanje rizicima u banci, TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, 1995.
 9. Hunjak, T.; Divjak, B. Zbirka zadataka iz matematike, FOI, Varaždin, 1998.
 10. Cingula, M.; Hunjak, T.; Ređep, M. Poslovno planiranje s primjerima za investitore, RRIF-plus, Zagreb, 2003., 256 str.
 11. Hunjak, T. Višekriterijsko odlučivanje, poglavlje: Informacijska tehnologija u poslovanju, urednici: Čerić, V.; Varga, M. Zagreb, Element, 2004. (sveučilišni udžbenik) (str 105-119)
 12. Divjak, B.; Hunjak, T. Matematika za informatičare, urednik: Kušter, Z., Varaždin: TIVA: Fakultet organizacije i informatike, 2004. (sveučilišni udžbenik)

Odabrani znanstveni radovi:

 1. Hunjak, T.; Kezele, B.: Vrednovanje ekonomskih efekata obrazovnog programa kod studija uz rad, Međunarodni simpozij Univerzitet danas, Dubrovnik, 1981.
 2. Hunjak, T.: Određivanje težina kriterija kod višekriterijalnog izbora investicijskih projekata pomoću metode svojstvenog vektora i metode entropije, Zbornik radova FOI, Varaždin, 1984., 213-219 znanstveni
 3. Hunjak, T.: Rangiranje alternativa u problemima odlučivanja, Zbornik radova FOI, varaždin, 1986., znanstveni
 4. Hunjak, T.: Korištenje idealnog rješenja u višekriterijskoj optimizaciji, Zbornik radova 12, FOI, Varaždin, 1989.
 5. Hunjak, T.: The compromise efficient solutions of the multiple criteria zero-one programming problems, Glasnik matematički, Zagreb, Vol. 27(47) (1992), 407-413
 6. Hunjak, T.: Mathematical foundations of the methods for multicriterial decision making, mathematical Communications Vol. 2(1997) 161-171.
 7. Kozina, M.; Hunjak, T.: Estimation of optimal investment into information technology using hybrid MOMC model (Journal of Information and Organizational Sciences, 28, 2004; 67-91.
 8. Hunjak T.; Ređep M.; Cingula M.: Analiza rizika ulaganja u hotelsko-ugostiteljski kompleks, Acta Turistica (16) No. 2, Zagreb, 2004 ., 97-225
 9. Hunjak, T.; Jakovčević, D.: Višekriterijski modeli za rangiranje i uspoređivanje banaka, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 1, 2003., 1; 43-61
 10. Hunjak, T.; Ređep, M.: Upravljanje rizicima u planiranju trajnih obrtnih sredstava pomoću Monte Carlo simulacije, Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, broj 7/2003, str. 73-78.
 11. Hunjak, T.; Begičević, N.: Prioritisation of e-learning forms based on pair-wise comparisons, Journal of Information and Organizational Sciences, 30 (2006), Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2006., p. 47-63 
 12. Hunjak, T.; Cingula, M.: The securities portfolio modelling for emerging markets, Proceedings of the ISAPH 2005., Honolulu, Hawaii, 2005., Journal of Math Modeling, www.superdecisions.com/~saaty/Journal
 13. Babić, Z.; Hunjak, T.; Veza, I.: Optimal System Design with Multi-criteria Approach, rad je objavljen u časopisu Global Business & Economics Anthology - Selected Papers from 2006 B&ESI  Conference
 14. Hunjak, T.; Ređep, M.; Kozina, M.: Risk management for capacity planning in tourist industry, Proceedings of the 6th International Conference - Organization, Technology and Management in Construction., Cavtat, 2003., 101-111
 15. Hunjak, T.; Begičević, N.: How to choose the most suitable form of implementing e-learning; Proceedings of the 16th International Conference on Information and Intelligent Systems, Aurer, Boris; Bača, Miroslav (ur.) Varaždin: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 2005., 169-179
 16. Babić, Z.; Hunjak, T.: "Multiple Prices and DE Novo Programming", Proceedings of the 8th International Symposium on Operational Research (Ed. L. Zadnik Stirn and S. Drobne), Nova Gorica, Slovenia, September 28-30, 2005., p. 311-316.
 17. Begičević, N.; Divjak, B.; Hunjak, T.: Decision Making Model for Strategic Planning of E-Learning Implementation,  Fourth EDEN Research Workshop, Research into online distance education and e-learning: Making the difference, Castelldefels, Spain, 2006. www.eden-online.org/eden.php
 18. Begičević, N.; Divjak, B.; Hunjak, T.: Development of AHP based model for decision making on e-learning implementaton, 17th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2006, Varaždin, 2006., p. 375-383.
 19. Babic, Z.; Hunjak, T.: The Use of Multicriteria De Novo Programming in the Production Planning Problem, 11th International Conference on Operational Research KOI 2006, Pula, Croatia, September 2006 (abstrakt objavljen u zborniku abstrakata, p. 69. i u postupku recenzije za objavljivanje u Zborniku odabranih radova sa konferencije)

Odabrani stručni radovi:

 1. Hunjak, T.: Prikaz Balasovog algoritma za 0-1 programiranje, Zbornik radova FOI, Varaždin, 1980., stručni
 2. Hunjak, T.: Rješavanje problema cjelobrojnog programiranja prevođenjem u problem 0-1 linearnog programiranja, Zbornik radova FOI, Varaždin, 1983., 213-218, stručni
 3. Hunjak, T.: Kreditna analiza, Infotrend 45/5, Zagreb, 1996.
 4. Hunjak, T., Baračkai, Z.: Koncept programske podrške za metodu ELECTRE , Zbornik radova sa 6. međunarodnog simpozija ''Kompjuter na sveučilištu'', Dubrovnik, 1984., 612.1-612.7
 5. Čerić, V.; Hunjak, T.:  Informatika i poslovno odlučivanje, Stručni skup Informacijske tehnologije i upravljanje razvojem, Zagreb, 1989. 6.1-6.12
 6. Hunjak, T.: Vrednovanje kvalitete softvera kao višekriterijalni problem, Savjetovanje Kvaliteta u informatici, INFO'93 , Zbornik radova, IX 1-11, Zagreb, 1993.
 7. Hunjak, T.: Poslovno odlučivanje i upravljanje rizicima u banci, Opatija, studeni 1995., pozvani predavač
 8. Hunjak, T.: Poslovno odlučivanje i upravljanje rizicima u banci, Opatija, studeni 1996., pozvani predavač

Projekti

Sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim temama, projektima i programima:

 1. Metodologija odlučivanja o korištenju investicionog potencijala poslovnih banaka, Ekonomski institut Sarajevo, Centar za investicije, 1986.
  - projekt financiran od strane SIZ-a za nauku BIH,
 2. Projekt MZT: Formalizacija metoda razvoja informacijskih sustava, član projektnog tima, voditelj projekta prof. dr. sc. Boris Zver, FOI Varaždin
 3. Projekt MZT 016001: Inteligentni sustavi za potporu odlučivanju, član projektnog tima, voditelj projekta  doc. dr. sc. Božidar Kliček, FOI Varaždin      
 4. Projekt MZT-MZOŠ 0016017: Evaluacija učinaka primjene informacijskih tehnologija, voditelj projekta, 2002-2006
 5. Projekt MZOŠ: Razvoj matematičkih modela za unaprijeđenje kvalitete usluga u javnom sektoru , voditelj projekta, projekt odobren 2007. godine, projekt je dio prijavljenog znanstvenog programa Formalizacija metoda odlučivanja u javnom sektoru, MZOŠ     
 6. Projekt MZOŠ: Matematičko modeliranje višekriterijskih problema odlučivanja , član projektnog tima, voditelj projekta Prof.dr.sc. Lavoslav Čaklović, Matematički odjel PMF-a, Zagreb
 7. Rad na međunarodnom projektu Tempus: Izrada curriculuma FOI Varaždin u skladu s Bolonjskom deklaracijom (3+2+3), član konzorcija kao predstavnik HDOI
 8. Koordinator (voditelj) projekta Tempus: Financijsko upravljanje na hrvatskim sveučilištima (2003-2005)
 9. Voditelj radne skupine MZOŠ za izradu dokumenta Upravljanje i razvoj znanstvenih institucija, za 2. kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva koji će se održati u Splitu od 7. do 10. svibnja 2007.

Odabrani stručni projekti, elaborati, ekspertize:

 1. XIV. zimske olimpijske igre kao faktor razvoja Sarajevskog regiona, Bosne i Hercegovine i šire zajednice, B. Tihi (editor) , član projektnog tima, Ekonomski institut Sarajevo, 1983.
 2. Hunjak, T.: Metoda ELECTRE i njezina primjena u investicijskom odlučivanju, Ekonomski institut, Zagreb, 1984.
 3. Hunjak, T.: Metodologija izbora najpovoljnije ponude, Ekonomski institut, Zagreb, 1986.
 4. Hunjak, T.: Mogućnost primjene metoda za višekriterijalno odlučivanje u problemima zaštite okoliša, dio studije Metodologija odabira prioriteta u nacionalnoj strategiji zaštite okoliša, Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske, Zagreb, lipanj 1996, 1-33
 5. Elaborat o pretvorbi poduzeća Rapid Virovitica, suradnik
 6. Elaborat o restrukturiranju poduzeća MTČ Čakovec, suradnik
 7. Sanacijski program poduzeća Međimurje-Visokogradnja, Čakovec, suradnik
 8. Hunjak, T.: Investicijski elaborat za potrebe odobravanja kreditnog zahtjeva CROATAN d.o.o., Zagreb
 9. Hunjak, T.: Investicijski elaborat za potrebe odobravanja kreditnog zahtjeva KIRIN d.o.o., Zagreb
 10. Hunjak, T.: Investicijski elaborat za potrebe odobravanja kreditnog zahtjeva PROMING d.o.o., Zagreb
 11. Hunjak, T.: Investicijski elaborat za potrebe odobravanja kreditnog zahtjeva TRADE-MILd.o.o., Zagreb
 12. Hunjak, T.: Procjena izgubljene zarade poduzeća SPLENDID d.d., Zagreb, zbog otkazivanja korištenja poslovnog prostora u dvorcu Brezovica, Zagreb, 1998.
 13. Financiranje visokih učilišta u RH - slučaj Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ekonomski fakultet - Zagreb, 2006.
 14. Kapitalna ulaganja na Sveučilištu u Zagrebu u razdoblju 2003-2006., urednik, Sveučilište u Zagrebu, 2006.
 15. Studija izvodljivosti ''Uvođenje biodizela u javni gradski prijevoz Grada Zagreba'', Ekonerg, Zagreb, 2006, član tima

jankovic@marko-jankovic1.from.hr info@marko-jankovic1.from.hr admin@marko-jankovic1.from.hr markec@marko-jankovic1.from.hr mj@marko-jankovic1.from.hr glavni@marko-jankovic1.from.hr marijana-tkalec1.from.hr web.marijana-tkalec1.from.hr www.marijana-tkalec1.from.hr marko-jankovic1.from.hr www.marko-jankovic1.from.hr www.marko-jankovic1.from.hr ivan@rupica.org boris@rupica.org ana@rupica.org thomas@rupica.org www.rupica.org